Jaarverslagen

Jaarlijks maakt de Rekenkamer een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en hoe het geld is besteed. In het jaarverslag staat wat er met de aanbevelingen van eerdere onderzoeken gedaan wordt.