Jaarverslagen rekenkamer

In haar jaarverslag beschrijft de Rekenkamer:

  • Welke onderzoeken klaar zijn
  • Welke onderzoeken nog lopen
  • Welke andere activiteiten de Rekenkamer heeft uitgevoerd

Ook staat erin wat de stand van zaken is van de verbetertrajecten die voortkomen uit afgeronde onderzoeken.

Lees de jaarverslagen van de rekenkamer.