Onderzoeksrapporten

Informatievoorziening en dienstverlening

Onderzoek is bezig in 2024.

De rekenkamer onderzoekt de informatie vanuit de gemeente naar de inwoners (informatievoorziening). En hoe de gemeente omgaat met vragen, ideeën en klachten van inwoners (dienstverlening). Het onderzoek bestaat uit 4 delen:

  • deel A: hoe goed informatie op www.nijmegen.nl te vinden en begrijpen is
  • deel B: de reactie van de gemeente op vragen en ideeën van inwoners
  • deel C: hoe de gemeente omgaat met klachten van inwoners
  • deel D: de kwaliteit van openbare bekendmakingen

Deel A en B zijn in april 2024 afgerond. De resultaten leest u in: 

Uitvoering Wet openbaarheid van bestuur

Onderzoek afgesloten in 2022.

De rekenkamer onderzocht tegelijk met rekenkamers van 83 andere gemeenten de uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Ook keek de rekenkamer vooruit naar de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in de Rekenkamerbrief Uitvoering Wob / vooruitblik uitvoering Woo.

Informatiebeveiliging en privacybescherming

Onderzoek afgesloten in 2022.

De rekenkamer onderzocht samen met de rekenkamers van Berg en Dal, Beuningen en Wijchen informatiebeveiliging en privacybescherming. Lees het onderzoeksrapport Weten wat je moet weten.

Kwaliteit gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Onderzoek afgesloten in 2021.

De rekenkamer onderzocht de kwaliteit van het huishoudelijk afval dat de gemeente Nijmegen gescheiden inzamelt. Lees het onderzoeksrapport Afval of grondstof?.

20 jaar Rekenkameronderzoek

Onderzoek afgesloten in 2020.

In juni 2020 bestond de Rekenkamer Nijmegen 20 jaar. Wij vonden dit een mooie reden om terug te kijken op de ongeveer 60 rapporten die de Rekenkamer in die 20 jaar maakte. Wat is onderzocht? Welke rode draden zijn in de resultaten, conclusies en adviezen te zien? Wat kunnen we daaruit leren? Lees het in het rapport '20 jaar rekenkameronderzoek frapper toujours'.

Omgevingswet

Onderzoek afgesloten in 2020.

De Rekenkamer schreef een brief aan de gemeenteraad over de rol van raad bij het voorbereiden op het invoeren van de Omgevingswet. Lees de Rekenkamerbrief Omgevingswet.

Toegang tot de Wmo

Onderzoek gedaan in 2019 en 2020.

In 2019 onderzocht de rekenkamer toegang tot de Wmo vanuit het perspectief van cliënten. Krijgen cliënten de behandeling die ze op grond van de wet en het gemeentelijk beleid zouden moeten krijgen? En hoe ervaren zij de manier waarop zij worden behandeld? De gemeenteraad heeft alle aanbevelingen uit het rekenkamerrapport overgenomen. In 2020 onderzocht de rekenkamer of de informatie aan inwoners en de gemeenteraad inmiddels is verbeterd.

Lees de rekenkameronderzoeken 'Toegang tot de Wmo'.

Alle onderzoeken

Bekijk alle onderzoeken van de rekenkamer: