Onderzoeksrapporten

Overzicht van de rapporten van de onderzoeken die de Rekenkamer Nijmegen sinds 2014 heeft uitgevoerd

Rekenkameronderzoek warmtenet

Naar aanleiding van een idee van een inwoner én fracties uit de gemeenteraad doet de rekenkamer...

Regionaal Rekenkameronderzoek...

De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten in het Rijk van Nijmegen doen samen onderzoek naar de...

Rekenkameronderzoek...

Rekenkameronderzoek Informatievoorziening Wmo en Jeugdhulp

Strategische aan- en verkopen...

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de strategische aan- en verkopen van grond en gebouwen...

Webapplicatie Lokale...

De Rekenkamer heeft een webapplicatie gemaakt om de gemeentelijke lasten voor inwoners en...

Sport, geld en de stad,...

Sport, geld en de stad, financiële ondersteuning sportverenigingen

Voortijdig schoolverlaters

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaters. Voortijdig schoolverlaters...

Second opinion locatiekeuze...

Op 25 juni 2014 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin hij de Rekenkamer vraagt een...

Rekenkameronderzoeken...

In een pdf overzicht vindt u welke onderzoeken de Rekenkamer in de periode 2010-2014 heeft...