Zo werkt de Rekenkamer

De Rekenkamer van Nijmegen onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk goed doet.

De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen. De Rekenkamer onderzoekt:

 • Doeltreffendheid: heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil?
 • Doelmatigheid: heeft de gemeente het beschikbare geld goed besteed?
 • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan de regels en wetten gehouden?

De Rekenkamer schrijft de conclusies uit de onderzoeken en de voorstellen voor verbeteringen op in een rapport. Daarna gebeurt het volgende:

 1. De Rekenkamer presenteert het rapport aan de gemeenteraad
 2. Er is een gesprek over het rapport tussen raad en wethouder
 3. Als de raad het nodig vindt, neemt de raad een besluit

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de gemeenteraad. De leden zijn:

 • De heer G.B.C. (Gé) Backus (voorzitter)
 • Mevrouw C. (Corine) Baarda
 • De heer (Emiel) Broere

Mevrouw J. (Jelly) Smink is ambtelijk secretaris/onderzoeker.

Nevenfuncties externe leden

Gé Backus

 • Directeur Connecting Agri&Food (betaald)
 • Lid Raad voor Dieraangelegenheden (betaald)
 • Short term consultant Wereldbank (betaald)
 • Onafhankelijk Kwartiermaker Innovatie Veehouderij Provincie Noord-Brabant (betaald)

Corine Baarda

 • Zelfstandig adviseur (betaald)
 • Lid van de cliëntenraad Helen Dowling Instituut  (onbetaald)

Emiel Broere

 • Business Strateeg Financiën en Bedrijfsvoering Provincie Noord Brabant (betaald)
 • Weekend chauffeur Jan Deckers Transport (betaald)
 • Lid rekenkamer Waterschap Limburg (betaald)
 • Lid rekenkamer Peel en Maas (betaald)

De werkwijze, bevoegdheden, organisatie, gedragsregels etc. zijn vastgelegd in:

Wilt u bij een vergadering van de Rekenkamer aanwezig zijn? Of heeft u een vraag? Stuur een mail naar de secretaris: rekenkamer@nijmegen.nl. De rekenkamer vergadert op een vrijdag van 10.00 - 12.30 uur, tenzij anders vermeld. 

Bekijk de vergaderdata en agenda's.