Bedrijfsafval

Als ondernemer kunt u voor uw bedrijfsafval Dar-restafvalzakken gebruiken. U betaalt dan een jaarbedrag voor 'reinigingsrecht'. Vraag ontheffing aan als u geen gebruik maakt van de vuilophaaldienst van de gemeente Nijmegen (Dar), bijvoorbeeld als u zelf een contract heeft met een afvalinzamelbedrijf.

  • U betaalt alleen belasting voor bedrijfsafval ('reinigingsrecht') voor het aantal hele maanden dat u bedrijfsafval aanbiedt
  • Vraag voor maanden waarin u geen gebruik maakt van de zakken een ontheffing reinigingsrecht aan. Stuur een mail naar belastingen@nijmegen.nl
  • Zet in uw mail waarom u een ontheffing wilt. Als u zelf een contract heeft met een afvalinzamelbedrijf, voeg dan een kopie van het contract toe

Onderstaande bedragen zijn per jaar (exclusief btw):

  • tot en met 8 zakken per week: € 296,61
  • 9 tot en met 16 zakken per week: € 878,59
  • 17 tot en met 24 zakken per week: € 1.456,30
  • 25 tot en met 32 zakken per week: € 1.891,83
  • 33 tot en met 40 zakken per week: € 2.361,54
  • 41 tot en met 48 zakken per week: € 2.803,45
  • 49 zakken of meer: € 3.120,83

Groene vuilniszak: € 1,09
Gebruik ondergrondse container: € 1,09 per keer

Verhuist u of kiest u ervoor om uw afval anders te laten ophalen?
Mail dit dan binnen 6 weken na de wijzigingsdatum naar belastingen@nijmegen.nl.