Belastingen

Bezwaar belasting gemeente

Bezwaar maken tegen een gemeentelijke belastingaanslag

Belastingaanslag betalen

Verschillende betaalmogelijkheden

WOZ-waarde en taxatieverslag

Direct online het verslag met de waarde van uw woning of bedrijfspand inzien

Onroerende zaakbelasting

Tarieven en informatie over de onroerende zaakbelasting (OZB)

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u via de groene en rode huisvuilzak

Rioolheffing

Belasting voor het gebruik van het gemeentelijke riool

Hondenbelasting

Uw hond aanmelden of afmelden voor de hondenbelasting

Lokale lastenmeter

Bereken de hoogte van uw gemeentelijke belastingen

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Minder of geen belasting aan de gemeente betalen bij laag inkomen

Bedrijfsafval

Dar-afvalzakken, kosten en ontheffing reinigingsrecht

Toeristenbelasting

Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in gemeente Nijmegen