Belastingaanslag betalen

Meld u aan voor een automatische incasso of trek deze in. Wijzig uw rekeningnummer voor uw automatische incasso. Of vraag een betalingsregeling aan.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Als u een betalingsregeling aanvraagt, betaalt u de belasting in 4 termijnbedragen. Over het bedrag dat u nog moet betalen moet u rente betalen. 

Wilt u in meer dan 4 termijnen de belasting betalen dan wordt uw aanvraag niet meteen afgehandeld en duurt het langer voordat u hoort of uw aanvraag voor een betalingsregeling is goed gekeurd. 

Let op! voor een aanslag parkeerbelasting, een parkeerboete, is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Dan kunt u de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen, maar dit kost wel extra geld:

  • € 8,- als het bedrag wat op uw aanslag staat minder is dan € 454,-
  • € 17,- als het bedrag wat op uw aanslag staat € 454,- is of meer

Dwangbevel

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 42,-

  • Met de automatische incasso schrijven we het geld de 26e van elke maand van uw rekening af
  • Bedragen onder € 100,- schrijven we bij automatische incasso in 1 termijn af
  • Bedragen tussen € 100,- en  € 5.000,- schrijven we bij automatische incasso in 10 termijnen af
  • Een automatische incasso kan niet als u een aanmaning of dwangbevel heeft gekregen
  • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf stopt
  • Voor een parkeerboete (naheffingsaanslag) is een automatische incasso niet mogelijk

Overschrijven of overmaken

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

  • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
  • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.
! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer, bonnummer (bij een parkeerboete) of een subjectnummer.