Belastingaanslag betalen

Betaal uw aanslag via overschrijving of geef een machtiging voor automatische incasso af.

Regelen Het inloggen is geannuleerd.

Automatische incasso

Voor een automatische incasso geeft u een machtiging af:

  • Bedragen onder €100,- worden bij automatische incasso in 1 termijn afgeschreven
  • Bedragen tussen  €100,- en  €5000,- worden bij automatische incasso in 10 termijnen afgeschreven
  • Een automatische incasso is niet meer mogelijk als u een aanmaning of dwangbevel heeft ontvangen
  • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf intrekt
  • Een wijziging (zoals een nieuw rekeningnummer) kunt u ook online doorgeven

Overschrijven

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

  • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
  • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.
! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer of een subjectnummer.

 

Lukt het u niet om binnen de gestelde termijn te betalen? Vraag een betalingsregeling aan:

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, betaalt u de belasting in afgesproken termijnbedragen. U betaalt rente over het bedrag dat nog openstaat.

! Let op: voor een aanslag parkeerbelasting is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Een aanmaning is een aansporing om de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen.
Bij een aanmaning betaalt u extra kosten:

  • € 7,- als het aanslagbedrag lager is dan € 454,-
  • € 16,- als het aanslagbedrag € 454,- of meer bedraagt

Dwangbevel

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 41,-.