Belastingaanslag betalen

Meld u aan voor een automatische incasso of trek deze in. Wijzig uw rekeningnummer voor uw automatische incasso. Betaal via iDEAL of vraag een betalingsregeling aan. U regelt het via het online belastingloket. U kunt inloggen met DigiD, of als bedrijf met eHerkenning of RSIN.

Regelen

Regelen

Automatische incasso

 • Met de automatische incasso schrijven we het geld de 26e van elke maand van uw rekening af
 • Een automatische incasso kan niet als u een dwangbevel heeft gekregen
 • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf stopt
 • Voor een parkeerboete (naheffingsaanslag) is een automatische incasso niet mogelijk

Termijnen voor automatische incasso

Bijna alle belastingaanslagen betaalt u met een automatische incasso in 1 keer (termijn).

Alleen de volgende aanslagen betaalt u bij meer dan € 100,- in 10 keer:

 • onroerende zaakbelasting eigenaar
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • reclamebelasting
 • afvalstoffenheffing

Overschrijven of overmaken

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

 • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
 • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.

! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer, bonnummer (bij een parkeerboete) of een subjectnummer.

Als u een betalingsregeling aanvraagt, betaalt u de belasting in 4 termijnbedragen. Over het bedrag dat u nog moet betalen moet u rente betalen. 

Wilt u in meer dan 4 termijnen de belasting betalen dan wordt uw aanvraag niet meteen afgehandeld en duurt het langer voordat u hoort of uw aanvraag voor een betalingsregeling is goed gekeurd. 

Let op! voor een aanslag parkeerbelasting/parkeerboete is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Dan kunt u de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen, maar dit kost wel extra geld:

 • € 8,- als het bedrag wat op uw aanslag staat minder is dan € 454,-
 • € 18,- als het bedrag wat op uw aanslag staat € 454,- is of meer

Dwangbevel 

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 46,-

Rond 28 februari stuurt de gemeente de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u op de website Mijn.Overheid.nl aangevinkt dat u post van de gemeente in uw online Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u géén aanslag per post thuisgestuurd. 

Wilt u de manier waarop u post van de overheid ontvangt, aanpassen? Kijk op de website van de Belastingdienst