Belastingaanslag betalen

Geef een machtiging voor een automatische incasso of betaal uw aanslag via overschrijving.

Automatische incasso

Automatische incasso Het inloggen is geannuleerd.

Automatische incasso

Voor een automatische incasso geeft u een machtiging af:

 • Wilt of kunt u uw machtiging niet online doorgeven? Print het machtigings-/wijzigingsformulier en verzend per post
 • Bedragen onder €100,- worden bij automatische incasso in 1 termijn afgeschreven
 • Bedragen tussen  €100,- en  €5000,- worden bij automatische incasso in 10 termijnen afgeschreven
 • Een automatische incasso is niet meer mogelijk als u een dwangbevel heeft ontvangen
 • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf intrekt
 • Een wijziging (zoals een nieuw rekeningnummer) kunt u ook online doorgeven
 • Voor een parkeerboete (naheffingsaanslag) is een automatische incasso niet mogelijk

Overschrijven

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

 • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
 • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.
! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer, bonnummer (bij een parkeerboete) of een subjectnummer.

 

Lukt het u niet om binnen de gestelde termijn te betalen? Vraag een betalingsregeling aan:

Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, betaalt u de belasting in afgesproken termijnbedragen. U betaalt rente over het bedrag dat nog openstaat.

! Let op: voor een aanslag parkeerbelasting is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Een aanmaning is een aansporing om de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen.
Bij een aanmaning betaalt u extra kosten:

 • € 7,- als het aanslagbedrag lager is dan € 454,-
 • € 16,- als het aanslagbedrag € 454,- of meer bedraagt

Dwangbevel

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 42,-.