Belastingaanslag betalen

Meld u aan voor een automatische incasso of trek deze in. Wijzig uw rekeningnummer voor uw automatische incasso. Betaal via iDEAL of vraag een betalingsregeling aan. U regelt het via het online belastingloket. U kunt inloggen met DigiD, of als bedrijf met eHerkenning of RSIN.

Regelen

Aanpassing betaaltermijn

Dit jaar vindt u op uw aanslagbiljet één vervaldag: 31 maart 2024. Tot vorig jaar waren er twee vervaldagen: 31 maart en 30 april. Bij nader inzien en gezien de reacties hierop gaan we coulant om met de aangepaste betaaltermijn. We houden vast aan de betaaltermijn van twee maanden, in dit geval 30 april 2024. 

Mocht het nodig zijn, dan kunt u via het belastingloket een betalingsregeling aanvragen. Ook kunt u zich in het belastingloket aanmelden om in tien termijnen te betalen via automatische incasso. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 14 024. 
 

Automatische incasso

 • Met de automatische incasso schrijven we het geld de 26e van elke maand van uw rekening af
 • Een automatische incasso kan niet als u een dwangbevel heeft gekregen
 • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf stopt
 • Voor een parkeerboete (naheffingsaanslag) is een automatische incasso niet mogelijk

Termijnen voor automatische incasso

Bijna alle belastingaanslagen betaalt u met een automatische incasso in 1 keer (termijn).

Alleen de volgende aanslagen betaalt u in 10 keer:

 • onroerende zaakbelasting eigenaar
 • rioolheffing
 • reclamebelasting
 • afvalstoffenheffing

Overschrijven of overmaken

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

 • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
 • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.

! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer, bonnummer (bij een parkeerboete) of een subjectnummer.

Als u een betalingsregeling aanvraagt, betaalt u de belasting in 4 termijnbedragen. Over het bedrag dat u nog moet betalen moet u rente betalen. 

Wilt u in meer dan 4 termijnen de belasting betalen dan wordt uw aanvraag niet meteen afgehandeld en duurt het langer voordat u hoort of uw aanvraag voor een betalingsregeling is goed gekeurd. 

Let op! voor een aanslag parkeerbelasting/parkeerboete is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Dan kunt u de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen, maar dit kost wel extra geld:

 • € 8,- als het bedrag wat op uw aanslag staat minder is dan € 454,-
 • € 18,- als het bedrag wat op uw aanslag staat € 454,- is of meer

Dwangbevel 

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 46,-

Rond 28 februari stuurt de gemeente de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u op de website Mijn.Overheid.nl aangevinkt dat u post van de gemeente in uw online Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u géén aanslag per post thuisgestuurd. 

Wilt u de manier waarop u post van de overheid ontvangt, aanpassen? Kijk op de website van de Belastingdienst