Belastingaanslag betalen

Meld u aan voor een automatische incasso of trek deze in. Wijzig uw rekeningnummer voor uw automatische incasso. Of vraag een betalingsregeling aan.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Betalingsregeling

Als u een betalingsregeling aanvraagt, betaalt u de belasting in 4 termijnbedragen. Over het bedrag dat u nog moet betalen moet u rente betalen. 

Wilt u in meer dan 4 termijnen de belasting betalen dan wordt uw aanvraag niet meteen afgehandeld en duurt het langer voordat u hoort of uw aanvraag voor een betalingsregeling is goed gekeurd. 

Let op! voor een aanslag parkeerbelasting, een parkeerboete, is geen betalingsregeling of uitstel van betaling mogelijk.

Aanmaning

Als u uw belasting niet betaalt, krijgt u eerst een aanmaning. Dan kunt u de aanslag alsnog binnen 14 dagen te betalen, maar dit kost wel extra geld:

  • € 8,- als het bedrag wat op uw aanslag staat minder is dan € 454,-
  • € 18,- als het bedrag wat op uw aanslag staat € 454,- is of meer

Dwangbevel 

Als u ook na een aanmaning niet betaalt, stuurt de gemeente een dwangbevel. De kosten van een dwangbevel hangen af van de hoogte van het openstaande bedrag en zijn minimaal € 45,-

Betalen

Automatische incasso

  • Met de automatische incasso schrijven we het geld de 26e van elke maand van uw rekening af
  • Bedragen onder € 100,- schrijven we bij automatische incasso in 1 termijn af
  • Bedragen tussen € 100,- en  € 5.000,- schrijven we bij automatische incasso in 10 termijnen af
  • Een automatische incasso kan niet als u een aanmaning of dwangbevel heeft gekregen
  • De automatische incasso loopt door totdat u de machtiging zélf stopt
  • Voor een parkeerboete (naheffingsaanslag) is een automatische incasso niet mogelijk

Overschrijven of overmaken

Rekeningnummer voor het overmaken van gemeentebelastingen:

  • IBAN: NL 21 INGB 0003 1579 62
  • Vanuit het buitenland: BIC is INGBNL2A

t.a.v.: gemeente Nijmegen, FA70 Gemeentebelastingen.
! Let op: vermeld altijd een betalingskenmerk, aanslagbiljetnummer, bonnummer (bij een parkeerboete) of een subjectnummer.