Bezwaar belasting gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag, WOZ-aanslag of parkeerbon? Maak dan bezwaar.

Bezwaar maken

Bezwaar maken Het inloggen is geannuleerd.

Als u een bezwaarschrift opstuurt, bent u nog steeds verplicht de belastingaanslag op tijd te betalen. Pas ná een beslissing op uw bezwaar wordt uw aanslag mogelijk lager of krijgt u geld terug.

Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen een week geen bevestiging gehad, bel ons dan op 14 024.

U kunt ook bezwaar maken door ons te schrijven. Zet het volgende in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Nummer van de aanslag
  • Het adres van de woning met de WOZ-waarde waar het over gaat
  • De reden van uw bezwaar
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Nijmegen
Afdeling Belastingen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen