Bezwaar belasting gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag, legesheffing, parkeerbon of uw WOZ-beschikking? Dan kunt u online of schriftelijk bezwaar maken.

Bezwaar maken

Bezwaar maken Het inloggen is geannuleerd.

  • Bezwaar indienen zonder DigiD
  • Bezwaar indienen tegen de WOZ-beschikking via de WOZ-balie (houd uw aanslagbiljet bij de hand om in te kunnen loggen)
  • Bezwaar indienen via e-mail

Als u een bezwaarschrift opstuurt, bent u nog steeds verplicht de belastingaanslag op tijd te betalen. Pas ná een beslissing op uw bezwaar wordt uw aanslag mogelijk lager of krijgt u geld terug.

Verstuur uw bezwaarschrift (webformulier, mail of brief) binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, de legesheffing of WOZ-beschikking.

Zet in uw bezwaarschrift:

  • Het nummer van het aanslagbiljet/de beschikking
  • Uw subjectnummer
  • De reden waarom u bezwaar maakt