Bezwaar belasting gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag, legesheffing, parkeerbon? Dan kunt u online of schriftelijk bezwaar maken. Voor uw Woz-beschikking maakt u online bezwaar via de Woz-balie of schriftelijk.

Bezwaar maken

Bezwaar maken Het inloggen is geannuleerd.

   Andere bezwaarmogelijkheden

   Woz-beschikking

   • Bezwaar maken via de WOZ-balie (houd uw aanslagbiljet bij de hand om in te kunnen loggen)
   • Bezwaar maken via e-mail

   Als u een bezwaarschrift opstuurt, bent u nog steeds verplicht de belastingaanslag op tijd te betalen. Pas ná een beslissing op uw bezwaar wordt uw aanslag mogelijk lager of krijgt u geld terug.

   Verstuur uw bezwaarschrift (webformulier, mail of brief) binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet, de legesheffing of WOZ-beschikking.

   Zet in uw bezwaarschrift:

   • Het nummer van het aanslagbiljet/de beschikking
   • Uw subjectnummer
   • De reden waarom u bezwaar maakt