Bezwaar belasting gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag of een parkeerboete? Dan kunt u bezwaar maken.

Bent u het niet eens met uw WOZ-aanslag? Bel ons dan eerst via 14 024. We kunnen u uitleg geven en zoeken samen met u naar een oplossing. Daarna kunt u natuurlijk alsnog bezwaar maken.

Bezwaar maken

Bezwaar maken via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Zo werkt het 

Als u een bezwaarschrift opstuurt, bent u nog steeds verplicht de belastingaanslag op tijd te betalen. Pas ná een beslissing op uw bezwaar wordt uw aanslag mogelijk lager of krijgt u geld terug.

Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen een week geen bevestiging gehad, bel ons dan op 14 024.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken door ons te schrijven. Zet het volgende in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Nummer van de aanslag
  • Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-aanslag: het adres van de woning met de WOZ-waarde waar het over gaat
  • De reden van uw bezwaar
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Nijmegen
Afdeling Belastingen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Corona en de WOZ-waarde

De coronamaatregelen hebben geen invloed op de WOZ-waarde van woningen. De WOZ-waarde van niet-woningen (dat zijn gebouwen die geen woning zijn, zoals musea en bedrijfspanden) kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden beïnvloed door de coronamaatregelen. Dan kunt u denken aan maatregelen die grote invloed hebben op niet-woningen voor een langere periode, zoals de sluiting van horeca, theaters, bioscopen, musea, sportaccommodaties, wijkcentra, enzovoort.

Met de bepaling van de WOZ-waarde 2021 voor deze groepen niet-woningen is rekening gehouden met de invloed van de coronamaatregelen die in 2020 zijn genomen.