Bezwaar belasting gemeente

Bent u het niet eens met een gemeentelijke belastingaanslag of een parkeerboete? Dan kunt u bezwaar maken. U regelt het via het online belastingloket met DigiD, eHerkenning of RSIN.

Bent u het niet eens met uw WOZ-aanslag? Bel ons dan eerst via 14 024. We kunnen u uitleg geven en zoeken samen met u naar een oplossing. Wanneer er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, kunnen we dit eenvoudig en snel voor u oplossen. Bent u het er alsnog niet mee eens? Dan kunt u natuurlijk alsnog bezwaar maken.

Bezwaar maken

Zo werkt het 

Als u een bezwaarschrift opstuurt, bent u nog steeds verplicht de belastingaanslag op tijd te betalen. Pas ná een beslissing op uw bezwaar wordt uw aanslag mogelijk lager of krijgt u geld terug.

Maak bezwaar binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.

Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Heeft u binnen een week geen bevestiging gehad, bel ons dan op 14 024.

Als u bezwaar maakt tegen uw WOZ-aanslag, heeft de gemeente tot het einde van het jaar om uitspraak te doen op uw bezwaar.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt ook bezwaar maken door ons te schrijven. Zet het volgende in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adres
  • Datum
  • Nummer van de aanslag
  • Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-aanslag: het adres van de woning met de WOZ-waarde waar het over gaat
  • De reden van uw bezwaar
  • Uw handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Nijmegen
Afdeling Belastingen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Corona en de WOZ-waarde

Coronamaatregelen kunnen invloed hebben op de WOZ-waarde van niet-woningen zoals musea en bedrijfsgebouwen. Dat geldt met name bij maatregelen die veel en lang invloed hebben op het gebruik van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan horeca, theaters, bioscopen, musea, sportaccommodaties en wijkcentra.

Voor het berekenen van de WOZ-waarde 2023 hebben we voor zulke gebouwen rekening met de invloed van de coronamaatregelen. Bij de waardebepaling van de WOZ-waarde 2024 was er geen sprake meer van coronamaatregelen. Daarom is geen sprake meer van invloed van corona op de waarde.