Hulp bij belastingaangifte

Heeft u een brief gekregen van de Belastingdienst over uw aangifte over 2023? Dan bent u verplicht dit vóór 1 mei 2024 te doen. Ook als u geen brief heeft gekregen kunt u aangifte doen. Dit kan geld opleve­ren, bijvoorbeeld als u bijzondere ziektekosten heeft gehad of teveel loonheffing heeft betaald.

Uitstel en spreekuur

U kunt uitstel krijgen, als u dit vóór 1 mei aanvraagt. Dit kan telefonisch via de Belastingtelefoon 0800 - 0543 of door in te loggen in Mijn Belasting­dienst.

De Belastingdienst geeft dit jaar beperkt hulp bij het invullen van de aangifte. Als u in Nijmegen woont en een laag inkomen heeft, kunt u ook terecht bij de Sociaal Raadslieden.

Afspraak

Wilt u hulp van de Sociaal Raadslie­den? Bel dan voor het maken van een telefonische afspraak naar 14 024. 

Wat hebben wij van u nodig?

Voor het invullen is een machtigings­code nodig. Als u geen code heeft gekregen kunt u die aanvragen via 088 - 123 65 55. Wij vragen u de jaaropgave(n) en eventueel gemaakte (medische) kosten bij de hand te hebben. Ook bespreken wij met u of uw toeslagen van de Belastingdienst in orde zijn.

De Sociaal Raadslieden geven infor­matie en advies op juridisch gebied aan inwoners van Nijmegen.