Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen. U hoeft de belasting dan niet of niet helemaal te betalen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting van uw 1e hond en voor de kosten van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvragen

via DigiD Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting van uw 1e hond en voor de kosten van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Het kan zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een minimum inkomen
  • U heeft geen voertuig dat meer waard is dan € 2.269,-​​​​

Voor aanslagen die u ontvangt van BSR, zoals zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, moet u bij BSR kwijtschelding aanvragen.

Mogelijk controleren we uw gegevens bij andere (overheids-) instanties om te beoordelen of u kwijtschelding krijgt. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst op bank- of spaargeld, bij het UWV op inkomen en bij het RDW op het bezit van voertuigen. U ontvangt een brief met het besluit of u kwijtschelding ontvangt of niet. U ontvangt ook een brief als extra informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen.

Als u dit jaar kwijtschelding ontvangt, beoordelen we uw gegevens van de aanslag van volgend jaar automatisch, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. U kunt dit aangeven door te mailen naar belastingen@nijmegen.nl. U moet volgend jaar dan opnieuw een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding? Dan controleren we uw gegevens bij het Inlichtingenbureau:

  • Voldoet u aan de normen?
    U krijgt automatisch kwijtschelding. Opnieuw kwijtschelding aanvragen is niet nodig
     
  • Voldoet u niet aan de normen?
    Eind februari ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen en een brief waarin staat waarom uw kwijtschelding is afgewezen

! Let op
De afwijzingsbrief en de aanslag betekenen niet per se dat u geen kwijtschelding kunt krijgen. De gegevens van het Inlichtingenbureau kunnen verouderd zijn. Misschien is uw financiële situatie daarna veranderd. In de brief staat hoe u in dat geval toch nog een kwijtscheldingsverzoek kunt opsturen.

Print het aanvraagformulier (pdf, 84 kB) en verzend per post.