Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen krijgen. U hoeft de belasting dan niet of niet helemaal te betalen. U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting van uw 1e hond en voor de kosten van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor hondenbelasting van uw 1e hond en voor de kosten van uw gehandicaptenparkeerkaart.

Het kan zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een minimum inkomen
  • U heeft geen voertuig dat meer waard is dan € 2.269,-​​​​

Voor aanslagen die u ontvangt van BSR, zoals zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, moet u bij BSR kwijtschelding aanvragen.

Na uw aanvraag

Mogelijk controleren we uw gegevens bij andere (overheids-) instanties om te beoordelen of u kwijtschelding krijgt. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst op bank- of spaargeld, bij het UWV op inkomen en bij het RDW op het bezit van voertuigen. U ontvangt een brief met het besluit of u kwijtschelding ontvangt of niet. U ontvangt ook een brief als extra informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen.

Als u dit jaar kwijtschelding ontvangt, beoordelen we uw gegevens van de aanslag van volgend jaar automatisch, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. U kunt dit aangeven door te mailen naar belastingen@nijmegen.nl. U moet volgend jaar dan opnieuw een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.

We proberen binnen 90 dagen uw verzoek te behandelen. Dat lukt soms niet. Soms zijn de toetsingen ingewikkeld en is er meer informatie nodig. Dan kan het dus langer duren.

Automatische kwijtschelding

Kreeg u vorig jaar kwijtschelding? Dan controleren we uw gegevens bij het Inlichtingenbureau:

  • Voldoet u aan de normen?
    U krijgt automatisch kwijtschelding. Opnieuw kwijtschelding aanvragen is niet nodig
     
  • Voldoet u niet aan de normen?
    Eind februari ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen en een brief waarin staat waarom uw kwijtschelding is afgewezen

! Let op
De afwijzingsbrief en de aanslag betekenen niet per se dat u geen kwijtschelding kunt krijgen. De gegevens van het Inlichtingenbureau kunnen verouderd zijn. Misschien is uw financiële situatie daarna veranderd. In de brief staat hoe u in dat geval toch nog een kwijtscheldingsverzoek kunt opsturen.

Print het aanvraagformulier (pdf, 84 kB) en verzend per post.