Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u een laag inkomen heeft, kunt u misschien kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belasting dan niet of niet helemaal te betalen. U kunt kwijtschelding aanvragen voor (nog openstaande) hondenbelasting van uw 1e hond uit belastingjaar 2022 of eerder. En voor de kosten van uw gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats.

Kwijtschelding hondenbelasting aanvragen

Vraag de kwijtschelding online aan.

Aanvragen

Kwijtschelding gehandicaptenparkeerkaart en -parkeerplaats aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de legeskosten van de gehandicaptenparkeerkaart en -plaats. Mail hiervoor naar belastingen@nijmegen.nl. U kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de keuringskosten en de eventuele aanleg van een parkeerplaats. 

Let op: zet in uw mail alleen dat uw kwijtschelding wilt aanvragen, vermeld verder nog geen gegevens. Wij mailen u dan veilig terug via Zivver. Zo kunt u de persoonlijke informatie die we verder nodig hebben, veilig naar ons terugmailen.

Wat u moet weten

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor een nog openstaande aanslag hondenbelasting van uw 1e hond en voor de legeskosten van uw gehandicaptenparkeerkaart en voor de legeskosten van een gehandicaptenparkeerplaats.

Het kan zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen in de volgende gevallen:

  • U heeft een minimum inkomen
  • U heeft geen voertuig dat meer waard is dan € 3.350,-​​​​

Voor aanslagen die u ontvangt van BSR, zoals zuiveringsheffing en/of verontreinigingsheffing, moet u bij BSR kwijtschelding aanvragen.

Na uw aanvraag

Mogelijk controleren we uw gegevens bij andere (overheids-) instanties om te beoordelen of u kwijtschelding krijgt. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst op bank- of spaargeld, bij het UWV op inkomen en bij het RDW op het bezit van voertuigen. U ontvangt een brief met het besluit of u kwijtschelding ontvangt of niet. U ontvangt ook een brief als extra informatie nodig is om uw aanvraag te beoordelen.

We proberen binnen 90 dagen uw verzoek te behandelen. Dat lukt soms niet. Soms zijn de toetsingen ingewikkeld en is er meer informatie nodig. Dan kan het dus langer duren.

Print het aanvraagformulier (pdf, 84 kB) en verzend per post.