Onroerende zaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Of heeft/gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Nijmegen.

Aanslag bekijken

Aanslag bekijken Het inloggen is geannuleerd.

  • Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden)
  • Zowel eigenaren van woningen als van niet-woningen betalen eigenarenbelasting (OZBE)
  • Voor niet-woningen betaalt de gebruiker vanaf 1 januari 2018 geen gebruikersbelastingen (OZBG) meer
  • De belasting moet betaald worden door de persoon die op 1 januari eigenaar/gebruiker is van het pand. De gemeente houdt geen rekening met wijzigingen later in het jaar

Let op!

Rond 28 februari stuurt de gemeente de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u op de website Mijn.Overheid.nl aangevinkt dat u post van de gemeente in uw online Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u géén aanslag per post thuisgestuurd. Wilt u de manier waarop u post van de overheid ontvangt, aanpassen? Kijk op https://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox

U betaalt een percentage van de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak (WOZ-waarde).

Percentages
Type pandPercentage belasting
Woningen0,2247 % eigenarenbelasting (OZBE)
Niet-woningen0,9401 % eigenarenbelasting (OZBE)