Onroerende zaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Of heeft/gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Nijmegen.

Aanslag bekijken

  • Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden)
  • Zowel eigenaren van woningen als van niet-woningen betalen eigenarenbelasting (OZBE)
  • Voor niet-woningen betaalt de gebruiker ook gebruikersbelastingen (OZBG)
  • De belasting moet betaald worden door de persoon die op 1 januari eigenaar/gebruiker is van het pand. De gemeente houdt geen rekening met wijzigingen later in het jaar

U betaalt een percentage van de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak (WOZ-waarde).

Percentages
Type pandPercentage belasting
Woningen0,2669 % eigenarenbelasting (OZBE)
Niet-woningen0,7282 % eigenarenbelasting (OZBE)
0,1228 % gebruikersbelasting (OZBG)