Onroerende zaakbelasting

Heeft u een eigen woning? Of heeft u een bedrijfsgebouw zoals een winkel, kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Nijmegen.

Aanslag bekijken

Aanslag bekijken via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

  • Hoeveel belasting u moet betalen is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De gemeente maakt daarbij onderscheid tussen woningen en niet-woningen (bijvoorbeeld bedrijfspanden)
  • Zowel eigenaren van woningen als van niet-woningen betalen eigenarenbelasting (OZBE)
  • Voor niet-woningen betaalt de gebruiker vanaf 1 januari 2018 geen gebruikersbelastingen (OZBG) meer
  • De belasting moet betaald worden door de persoon die op 1 januari eigenaar is van het pand. De gemeente houdt geen rekening met wijzigingen later in het jaar

Let op!
Rond 28 februari stuurt de gemeente de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u op de website Mijn.Overheid.nl aangevinkt dat u post van de gemeente in uw online Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u géén aanslag per post thuisgestuurd. Wilt u de manier waarop u post van de overheid ontvangt, aanpassen? Kijk op https://mijn.overheid.nl/#tabs-berichtenbox

Kosten

U betaalt een percentage van de vastgestelde waarde van uw onroerende zaak (WOZ-waarde).

Type pand Percentage belasting
Woningen0,1881 % eigenarenbelasting (OZBE)
Niet-woningen0,9267 % eigenarenbelasting (OZBE)