Rioolheffing

De gemeente is wettelijk verplicht om voor een goed werkend rioolstelsel te zorgen. Daarom vraagt de gemeente rioolheffing.

Aanslag bekijken

  • U betaalt rioolheffing als u op 1 januari eigenaar bent van een pand dat is aangesloten op de gemeentelijke riolering of openbaar gemeentewater
  • Rioolheffing betaalt u voor een heel jaar
  • Bij verkoop van een pand kan de huidige eigenaar de rioolheffing verrekenen met de nieuwe eigenaar. Meestal gaat dat via een notaris
  • Kwijtschelding aanvragen is in sommige gevallen mogelijk

Voor rioolheffing betaalt u 0,0836% van de WOZ-waarde van uw pand. Het maximum per pand is € 8.360,-.