WOZ-waarde en WOZ-aanslag

We bepalen met een berekening/taxatie de waarde van uw woning of gebouw. Deze WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) is nodig om te berekenen welk bedrag u aan gemeentebelastingen moet betalen.

We versturen elk jaar eind februari 99% van de WOZ-aanslagen. Er is altijd een aantal woningen dat we nog moeten onderzoeken. In dat geval krijgt u de aanslag later opgestuurd. Heeft u de aanslag nog niet ontvangen, dan sturen we u die zo snel mogelijk op. U kunt een kopie van de WOZ-aanslag aanvragen.

Heeft u vragen over uw WOZ-aanslag of bent u het er niet mee eens? Bel ons dan eerst via 14 024. We kunnen u uitleg geven en zoeken samen met u naar een oplossing. Wanneer er een fout is gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde, kunnen we dit eenvoudig en snel voor u oplossen.

Kopie aanvragen

Berekenen van de WOZ-waarde

De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. Dat is de prijs die de hoogst biedende koper voor de woning zou hebben betaald op de waardepeildatum (1 januari 2023).  De Wet WOZ zegt dat we daarbij uit moeten gaan van het volledige eigendom en dat de woning meteen gebruikt kan worden. Dat betekent dat we geen rekening mogen houden met bijvoorbeeld erfpacht of dat de woning wordt verhuurd. 

Bij het vaststellen van de waarde van uw woning kijken we naar:

  • Meerdere vergelijkbare huizen die rond 1 januari van het vorig jaar verkocht zijn, waarbij we rekening houden met de verschillen met uw woning
  • Type woning/gebouw
  • Ligging 
  • Afwerking
  • Gebruiksoppervlakte in m2. Gebruiksoppervlakte (GO) is de oppervlakte van het gebouw die u nuttig kunt gebruiken. Om er te kunnen staan moet de hoogte bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter zijn. Bij de GO horen ook aanbouw en dakkapellen
  • Speciale kenmerken zoals een uitbouw of dakkapel 

U kunt de berekening /taxatie van uw eigen woning bekijken via de pagina taxatieverslag.

De WOZ-waarden van uw woning en woningen waarvan u geen eigenaar of huurder bent, vindt u op wozwaardeloket.nl.

Video: uitleg gebruik WOZ en wat u kunt doen als u het niet eens bent

De WOZ-waarde van uw woning wordt elk jaar opnieuw door uw gemeente bepaald. 

Mensen met een duurdere woning betalen meer belasting.

Voor een eerlijke verdeling is het dus belangrijk dat uw WOZ-waarde klopt.

Uw WOZ-waarde is de marktwaarde van uw woning op 1 januari van het vorige jaar. 

Dit noemen we de waardepeildatum. 

Uw WOZ-waarde loopt dus een jaar achter op de huidige woningmarkt.   

Een stijging of daling van verkoopprijzen ziet u pas een jaar later terug in uw WOZ-waarde.  

Om uw WOZ-waarde te bepalen kijken gemeenten naar verkoopcijfers van verkochte woningen en houden rekening met verschillen zoals:

Buurt, grootte, bouwjaar, onderhoud

Waardoor de verandering van uw WOZ-waarde kan afwijken van het landelijk gemiddelde.

De waarderingskamer controleert de kwaliteit van de WOZ-taxaties,

... én onderzoekt of de gebruikte gegevens kloppen en actueel zijn

U kunt ook zelf controleren of uw WOZ-waarde klopt. 

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning én andere woningen bekijken. 

En u kunt het taxatieverslag opvragen bij of uw gemeente of online inzien via MijnOverheid.nl 

Heeft u het idee dat uw WOZ-waarde niet klopt of heeft u een vraag? 

Neem dan contact op met uw gemeente.

Bezwaar maken kan ook. Op uw belastingaanslag staat vermeld hoe u dit kan doen. 

De Waarderingskamer, als toezichthouder, controleert of gemeenten de ontvangen WOZ-bezwaren zorgvuldig beoordelen.

[Het volgende wordt visueel weergegeven: Waarderingskamer – Uw gemeente staat voor u klaar] 

Berekening WOZ-waarde nieuwbouwwoning

Bent u eigenaar van een nieuwbouwwoning? Dan kan het zijn dat de WOZ-waarde op een andere manier wordt berekend. Bij het bepalen van de waarde van nieuwbouwwoningen kijken we naar de waarde op de waardepeildatum (1 januari 2023) en de toestand op de toestandspeildatum (1 januari 2024). 

  • Als de bouw van uw woning klaar was op 1 januari 2024, wordt de waarde bepaald op dezelfde manier zoals hierboven is uitgelegd. 
  • Als uw woning nog in aanbouw was op 1 januari 2024, wordt de waarde bepaald op basis van de stichtingskosten. De stichtingskosten van de woning worden vermenigvuldigd met een percentage dat overeenkomt met hoe ver de bouw is. Daarbij wordt de waarde van de grond opgeteld.

Corona en de WOZ-waarde

Coronamaatregelen kunnen invloed hebben op de WOZ-waarde van niet-woningen zoals musea en bedrijfsgebouwen. Dat geldt met name bij maatregelen die veel en lang invloed hebben op het gebruik van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan horeca, theaters, bioscopen, musea, sportaccommodaties en wijkcentra.

Voor het berekenen van de WOZ-waarde 2023 hebben we voor zulke gebouwen rekening met de invloed van de coronamaatregelen. Bij de waardebepaling van de WOZ-waarde 2024 was er geen sprake meer van coronamaatregelen. Daarom is geen sprake meer van invloed van corona op de waarde. 

Aangifte Belastingdienst

Voor de aangifte inkomstenbelasting heeft u een WOZ-beschikking  van het jaar daarvoor nodig. U kunt de WOZ-waarde ook terugvinden op wozwaardeloket.nl.

Aanslag per post of in de Berichtenbox

Rond 28 februari sturen we de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u op de website Mijn.Overheid.nl aangevinkt dat u post van de gemeente in uw online Berichtenbox wilt ontvangen? Dan krijgt u géén aanslag per post thuisgestuurd. Wilt u de manier waarop u post van de overheid ontvangt, aanpassen? Kijk op uw Berichtenbox

Als u een woning huurt, krijgt u van ons geen aanslag/informatie over de WOZ-waarde. Wilt u dit toch schriftelijk ontvangen, mail dan naar belastingen@nijmegen.nl of bel naar 14 024.