Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Daarnaast staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op ruimtelijkeplannen.nl

Bekijken

Bekijken

Wat u moet weten

 • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen
 • Bestemmingsplan inzien? Zie de opties op de site van Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u bij de bekendmakingen op overheid.nl 
 • Informatie over bezwaar maken tegen een bestemmingsplan: website van de Rijksoverheid

Afwijken van een bestemmingsplan

 • Soms komt het voor dat een bouwplan of een bepaald gebruik niet mag volgens het bestemmingsplan
 • Door een afwijking of herziening van het bestemmingsplan kan de gemeente soms toch meewerken. U dient een aanvraag in met DigiD of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
 • De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft informatie over de mogelijkheden, kosten en de gemiddelde behandelduur

Indienen zienswijze

 • U wilt reageren op een nieuw bestemmingsplan (indienen zienswijze). Dit kan via:
  • DigiD
  • via eHerkenning.
  • Of stuur een brief aan de gemeenteraad van Nijmegen. 
   Het adres is: Gemeenteraad Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
 • Elke fase van een nieuw bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad van gemeente Nijmegen en/of in de Staatscourant. Kijk hiervoor op www.overheid.nl
 • In de publicatie staat wie mag reageren, waar u de stukken kunt inzien en in welke periode u moet reageren. En u leest hoe u kunt reageren en aan wie u de reactie moet sturen