Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen en waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op ruimtelijkeplannen.nl

Bekijken Het inloggen is geannuleerd.

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden en hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen
  • Bestemmingsplan inzien? Maak een afspraak met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via bestemmingsplaninfo@odrn.nl 
  • De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure kunt u inzien op bekendmakingen
  • Meer informatie: website van de Rijksoverheid
  • Soms komt het voor dat een bouwplan of een bepaald gebruik niet mag volgens het bestemmingsplan
  • Door een afwijking of herziening van het bestemmingsplan kan de gemeente soms toch meewerken. U dient een aanvraag in met DigiD of u stuurt een brief naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
  • De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft informatie over de mogelijkheden, kosten en de gemiddelde behandelduur. Stel uw vraag via bestemmingsplaninfo@odrn.nl

 

  • U wilt reageren op een nieuw bestemmingsplan (indienen zienswijze). Dit kan via DigiD of via eHerkenning of door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit (PK30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. 
  • Elke fase van een nieuw bestemmingsplan wordt gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad van de gemeente Nijmegen (en/of in de Staatscourant) op www.overheid.nl
  • In de publicatie staat wie mag reageren, waar u de stukken kunt inzien, in welke periode u moet reageren, hoe u kunt reageren en aan wie u de reactie moet sturen