Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Daarnaast staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op ruimtelijkeplannen.nl

Bekijken

Bekijken

Wat u moet weten

In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen. De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u bij de bekendmakingen op overheid.nl.

De mogelijkheden voor het bekijken van een bestemmingsplan vindt u op Omgevingsdienst Regio Nijmegen.

Informatie over bezwaar maken tegen een bestemmingsplan vindt u op de Rijksoverheid

Afwijken van een bestemmingsplan

Soms mag een bouwplan of een bepaald gebruik van de grond of gebouwen niet volgens het bestemmingsplan. Door een afwijking of herziening van het bestemmingsplan kan de gemeente soms toch meewerken: vraag een aanpassing van het bestemmingsplan aan of stuur een brief naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Stadsrealisatie (SR30), Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen geeft informatie over de mogelijkheden, kosten en de gemiddelde behandelduur.

Doorgeven zienswijze

U wilt reageren op een nieuw bestemmingsplan: doorgeven zienswijze.