Zienswijze doorgeven

U kunt uw mening geven als u wilt laten weten wat u van een plan van de gemeente vindt. Dit noemen we ook wel een zienswijze. In de zienswijze geeft u aan met welke punten u het wel en niet eens bent. Deze punten kunnen we dan nog meenemen in het definitieve besluit. Uw zienswijze wordt meegewogen bij de vaststelling van het plan of besluit.

online doorgeven

Of stuur een brief naar de gemeenteraad van Nijmegen. Het adres is:

Gemeenteraad Nijmegen
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Wat u moet weten

U kunt een zienswijze doorgeven voor de volgende plannen/besluiten: 

  • Omgevingsplan
  • Bestemmingsplan
  • Exploitatieplan
  • Beeldkwaliteitsplan
  • Omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing
  • Hogere waarde besluit 
  • Monument
  • Omgevingsvisie

Elke fase van een nieuw plan wordt gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad van gemeente Nijmegen. Kijk hiervoor op www.overheid.nl. In de publicatie staat wie mag reageren, waar u de stukken kunt inzien en in welke periode u moet reageren. En u leest hoe u kunt reageren en aan wie u de reactie moet sturen.

Als u het niet eens bent met het besluit dat uiteindelijk is genomen, dan kunt u bezwaar maken of beroep instellen. In de publicatie staat of u in bezwaar of beroep kunt gaan, of dat er geen mogelijkheid is tot bezwaar maken.