Bouwmaterialen op openbaar terrein

Meld het als u bouwmaterialen (zoals een steiger of bouwkeet) op openbaar terrein plaatst. Soms heeft u een vergunning nodig. Tijdens het invullen van het webformulier wordt duidelijk wat u moet doen: melden of een vergunning aanvragen.

Direct regelen

  • Uw melding moet uiterlijk om 09.00 uur 's ochtends,
    én 24 uur vóór de start van uw werkzaamheden binnen zijn.
  • Uw vergunning vraagt u uiterlijk 3 weken vóór de start van uw werkzaamheden aan.
  • Wilt u het bouwobject plaatsen of verwijderen op een tijdstip in de binnenstad waarop dat niet is toegestaan? Vraag hiervoor een RVV ontheffing (link) aan.

De melding is gratis. U betaalt wel precariokosten (overheid.nl) voor het gebruik van openbare ruimte: zie tarieventabel A

Voor de vergunning betaalt u leges. Bekijk uw kosten in de legesverordening 2017 (overheid.nl): zie Titel 1, paragraaf 1.16.22