Bouwen en wonen

Adviesgesprek Duurzaam Wonen

Advies op maat over het energiezuinig maken van uw woning.

Tijdelijke verhuur woonruimte

Vergunning voor als u tijdelijk uw woning of appartement wilt verhuren

Kamerverhuur (omzettingsvergunning)

Omzettingsvergunning voor uw woning voor als u kamers wilt verhuren

Woningonttrekkings-vergunning

Vergunning als u woonruimte wilt slopen of anders gebruiken

Bouwen of verbouwen

Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig

Slopen, vergunning

Sloopvergunning

Geluidsontheffing bouwen en slopen

Bouwlawaai, geluidsoverlast

Bouw en verbouw starten of gereed melden

Starten of gereed melden

Bouwmaterialen op openbaar terrein

Melden of vergunning aanvragen voor bouwmaterialen op openbaar terrein

Omgevingsvergunning, conceptaanvraag

Controleren of u kans maakt om een vergunning te krijgen

Reclame aanbrengen op gebouw

Mogelijkheden voor het aanbrengen van reclame op een gebouw

Asbest verwijderen

Melden dat u asbest gaat verwijderen

Vergunning of melding voor bedrijven

Omgevingsvergunning aanvragen of melding doen

Erf- en perceelafscheiding plaatsen

Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Brandveilig gebruik bouwwerk

Gebruiksmelding of omgevingsvergunning

Inrit aanleggen

Een omgevingsvergunning is nodig bij het maken van een inrit

Inzien van bouw- en sloopplannen

U kunt bouw-en sloopplannen inzien via overheid.nl

Bekendmakingen

Bekendmakingen van bouwplannen, vergunningen, bestemmingsplannen, evenementen en gemeentelijke...

Digitaal bouwarchief inzien

Inzien van aanvragen en bouwtekeningen van bestaande gebouwen

Duurzaamheidslening non-profitorganisaties

Energiebesparende maatregelen non-profitorganisaties

Duurzaamheidslening particulieren

Lening voor energiebesparende maatregelen voor uw woning

Archeologisch onderzoek

Wat u moet weten over archeologie als u een omgevingsvergunning aanvraagt

Vergoeding planschade

Tegemoetkoming door schade van een planologische (ruimtelijke) wijziging

Bestemmingsplan

Regels over bouwen en hoe grond en gebouwen gebruikt mogen worden

Straat- of gebouwnamen

Idee indienen voor een nieuwe naam straatnamen

Bodeminformatie opvragen

Als u informatie nodig hebt over de bodem van een bepaald stuk land

Bodemverontreiniging en -sanering melden

Bodemverontreiniging en -sanering op uw terrein melden bij de gemeente

Huisnummer/huisnummerbordje aanvragen

Huisnummer/huisnummerbordje voor een zelfstandige woon- of verblijfsruimte

Gebruik gemeentegrond

Gemeentegrond kopen, huren of gebruiken

Rioolaansluiting aanvragen

Als u een nieuw huis of bedrijfsgebouw gaat bouwen

Water lozen of onttrekken

Melden water lozen of onttrekken