Schadevergoeding besluit of activiteit gemeente

Wanneer u als inwoner of bedrijf veel nadeel of schade heeft door een besluit of activiteit van ons, heeft u misschien recht op een schadevergoeding (nadeelcompensatie). Wij moeten de schade dan (voor een deel) vergoeden. Vraag schadevergoeding aan als u denkt hier recht op te hebben.

Aanvragen

Wat u moet weten

Het gaat bij deze schadevergoeding om schade die wij als overheid veroorzaakt hebben door een activiteit of met een rechtmatig besluit. Een besluit is rechtmatig als er geen bezwaar/beroep tegen was en het besluit niet vernietigd is door een rechter.

Schade die komt doordat we niet volgens de wet hebben gewerkt (onrechtmatige schade), vraagt u niet via deze pagina aan. U vindt hierover meer informatie op de website van het Juridisch Loket.

Zo werkt het

 1. Wij behandelen uw aanvraag
 2. Als het nodig is sturen wij uw aanvraag door naar een onafhankelijk en deskundig adviesbureau
 3. Het adviesbureau geeft u de mogelijkheid om uw aanvraag extra uit te leggen of aan te vullen
 4. Het adviesbureau maakt een eerste advies waarop u kunt reageren
 5. Wij nemen een beslissing met het definitieve advies van het adviesbureau
 6. U kunt bezwaar maken tegen ons besluit. Daarna kunt u ook nog bezwaar maken bij de rechtbank en in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Verandering vanaf 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat de ‘oude’ regels over schadevergoeding veranderen.  De Wet op de ruimtelijke ordening bestaat dan niet meer. Tegelijk met de Omgevingswet gaat ook de ‘nieuwe’ regeling van de schadevergoeding in de Algemene wet bestuursrecht in.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de oude planschaderegeling en de nieuwe regeling:

 • Er zijn meer en ook andere besluiten en maatregelen waar u schadevergoeding voor kunt aanvragen. Zoals het (gemeentelijk) omgevingsplan, een omgevingsvergunning, een projectbesluit en rechtstreeks werkende regels uit een verordening van een provincie of waterschap
 • De schade moet het directe gevolg zijn van een besluit, maatregel of activiteit. Zoals de bouw van een woning, de aanleg van een weg of een wegafsluiting
 • We vergoeden alleen schade die groter is dan het normaal maatschappelijk risico. De schade moet bij u (als aanvrager) groter zijn dan bij anderen met schade
 • Indirecte schade is  bijvoorbeeld een daling in de waarde van een huis of gebouw. Deze schade berekenen we door situaties voor en na de schade te vergelijken
 • De eerste 4% van de daling in waarde van bijvoorbeeld een huis of gebouw vergoeden we niet
 • U moet schadevergoeding aanvragen binnen 5 jaar nadat u de schade ontdekt. U moet de vergoeding aanvragen bij de organisatie van de overheid die verantwoordelijk is voor de schade, bijvoorbeeld wij als gemeente, de provincie of het waterschap
 • Bij indirecte schade moet u de vergoeding aanvragen binnen 5 jaar gedaan nadat de vergunning gegeven is of de activiteit gemeld of gestart is

Kosten

€ 300,-. Dit bedrag krijgt u  van ons terug als we besluiten dat u recht heeft op een schadevergoeding.