Straat- en gebouwnamen

U heeft een idee voor een nieuwe naam voor een straat, plein, park, brug of een andere plek in de openbare ruimte.

Doorgeven

Wat u moet weten

  • Check of uw idee al bestaat in Nijmegen, bekijk de bestaande straatnamen in het straatnamenoverzicht
  • Let er op dat de nieuwe naam niet te veel op een bestaande naam lijkt, de naam uit maximaal 24 letters bestaat en bij benoeming van een persoon hij/zij minstens 10 jaar geleden is overleden. Bekijk voor de volledigheid alle richtlijnen
  • De ambtelijke werkgroep straatnaamgeving bekijkt of de naam die u voorstelt geschikt is
  • Als de werkgroep uw idee geschikt vindt, geeft die advies aan het college
  • Gaat het college akkoord met het advies? Dan beslist de gemeenteraad daarna over het voorstel voor de nieuwe naam
  • U vindt de besluiten over straatnaamgeving op de website Overheid.nl