Straat- en gebouwnamen

U heeft een idee voor een nieuwe naam voor een straat, plein, park, brug of een andere plek in de openbare ruimte.

Doorgeven

Doorgeven via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Doorgeven

Doorgeven

Wat u moet weten

  • Check of uw idee al bestaat in Nijmegen, bekijk de bestaande straatnamen in het straatnamenoverzicht
  • Let er op dat de nieuwe naam niet te veel op een bestaande naam lijkt, de naam uit maximaal 24 letters bestaat en bij benoeming van een persoon hij/zij minstens 10 jaar geleden is overleden. Bekijk voor de volledigheid alle richtlijnen
  • De ambtelijke werkgroep straatnaamgeving bekijkt of de naam die u voorstelt geschikt is
  • Als de werkgroep uw idee geschikt vindt, geeft die advies aan het college
  • Gaat het college akkoord met het advies? Dan beslist de gemeenteraad daarna over het voorstel voor de nieuwe naam
  • U vindt de besluiten over straatnaamgeving op de website Overheid.nl