Aangifte van overlijden

Meestal geeft de begrafenisondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. De begrafenisondernemer kan online de aangifte van overlijden doen. Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Let op: is de persoon in het buitenland overleden? Dan kunt u dit niet online melden of zelf een afspraak maken. Bel ons op 14 024.

Online doorgeven via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Levenloos geboren

Werd uw kindje levenloos geboren? Dan kunt u online geen afspraak maken. Zie de pagina 'Inschrijven levenloos geboren kind'.

Meenemen bij afspraak

  • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) 
  • Verklaring van overlijden (A-verklaring)
  • Verklaring van doodsoorzaak (B-verklaring)

Kosten

Geen. Let op: voor een uittreksel (overlijdensverklaring) betaalt u wel kosten.