Inschrijven levenloos geboren kind

Uw kindje werd levenloos geboren. U kunt uw kindje laten inschrijven bij uw persoonsgegevens. U regelt dit in de gemeente waar u woont. Bel ons op 14 024 voor een afspraak of stuur ons een brief.

Wat u moet weten

Ouders moeten zelf beslissen of zij het kindje willen laten bijschrijven in de eigen persoonsgegevens. De partner mag dit niet voor de ander doen. Ouders kunnen samen naar de afspraak komen, of de ene ouder kan de ander schriftelijk toestemming geven.

Komt u liever niet langs of gaat dit niet? En heeft u een akte van overlijden of verklaring van levenloos geboren kind? Dan kunt u ons ook schriftelijk vragen om inschrijving via: 
Gemeente Nijmegen
Publiekszaken
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Na het inschrijven komt uw kindje bij uw persoonsgegevens te staan op MijnOverheid.

Voorwaarden

  • U woonde op het moment van de geboorte in Nederland
  • U woont nu in Nijmegen
  • U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (brp). Dit kunt u eventueel controleren via MijnOverheid

Meenemen of opsturen

  • Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Verklaring arts levenloos geboren kind
    Of als uw kindje voor 4 februari 2019 overleden is: een kopie van akte van overlijden of een ander bewijs dat het kind geboren is, bijvoorbeeld een document van het ziekenhuis.
    Heeft u nog geen overlijdensakte? Dan vraagt u de verklaring of akte op in de gemeente waar het kindje werd geboren. Voor Nijmegen bel ons op 14 024

Als ook uw partner het kindje wil inschrijven bij de persoonsgegevens:

Kosten

Geen. U betaalt wel kosten als u een uittreksel wilt.