Erkennen van een kind

U bent niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap. Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen.

Afspraak maken

Afspraak maken

If both parents are not Dutch call 14 024 to make an appointment

Wat u moet weten

 • Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn
 • Erkent u een eerste kind en krijgt het kind de achternaam van de vader? Dan moeten de vader én de moeder mee naar de afspraak
 • Er is altijd toestemming van de biologische moeder nodig:
  • Bij de erkenning van het eerste kindje moet zij persoonlijk langskomen
  • Bij de erkenning van volgende kinderen binnen dezelfde relatie kan dit persoonlijk, maar ook schriftelijk met handtekening

Erkennen vóór de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
 • De moeder is aanwezig in verband met toestemming
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke vader of duomoeder
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, heeft het kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u hierna samen krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder

Erkennen tijdens de geboorteaangifte

 • Als u geboorteaangifte komt doen, kunt u het kind erkennen
 • Wordt een kind geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap tussen 2 vrouwen? Dan kunt u samen moeder worden. Daarvoor moet u bij de geboorteaangifte een verklaring overleggen van de stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting

! Let op: kiest u bij de geboorteaangifte voor de achternaam van de vader? Dan moet de moeder bij de afspraak zijn voor de erkenning en naamskeuze

Erkennen ná de geboorteaangifte

 • Bel 14 024 om een afspraak te maken
 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind tussen 12 en 16 jaar oud is of ouder, moeten de moeder en het kind toestemming geven en het kind moet erbij zijn. Krijgt het kind de naam van de erkenner dan moet ook moeder erbij zijn als het om het eerste kind gaat. Bij volgende kinderen is schriftelijke toestemming van moeder nodig
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moeten de erkenner en het kind toestemming geven en aanwezig zijn

Meer informatie

De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Meenemen

 • Van beide ouders een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
 • Bent u als vrouw op 18-jarige leeftijd of ouder vanuit het buitenland naar Nederland gekomen? Dan moet u bij de afspraak aantonen dat u ongehuwd was toen u uit het buitenland vertrok. Vraag hiervoor een uittreksel burgerlijke staat aan bij de gemeente vanwaar u vertrokken bent
 • In geval van asielstatus, eerste en nader gehoor van IND meenemen

Er is altijd toestemming van de biologische moeder nodig:

 • Bij de geboorte van het eerste kindje moet zij persoonlijk langskomen
 • Bij de geboorte van volgende kinderen binnen dezelfde relatie kan dit persoonlijk, maar ook schriftelijk met handtekening

Kosten

Geen. Als u een schriftelijk bewijs wilt van erkenning, betaalt u wel

Bel 14 024 om een afspraak te maken.