Gemeente aansprakelijk stellen

Hebt u schade opgelopen in de openbare ruimte, u bent bijvoorbeeld gevallen over een losliggende stoeptegel? Of u heeft schade door een verstopping in het gemeentelijk riool? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

Hebt u een schade- of rechtsbijstandverzekering?

Bent u verzekerd of hebt u een rechtsbijstandverzekering? Neem eerst contact op met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Wij adviseren u de schade eerst bij uw eigen verzekering te melden. Zij bieden vaak andere dekkingen dan alleen de dagwaarde. Dit is afhankelijk hoe u bent verzekerd. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u de gemeente zelf aansprakelijk stellen.

Meesturen

Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen, dan volgt u de stappen via de bovenstaande groene knop. Hier vragen wij ook om documenten mee te sturen. Zorg dat deze als bijlage op uw computer staan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • foto's van de locatie waar de schade is ontstaan
  • aankoopnota van de beschadigde spullen
  • foto's van de schade van de beschadigde spullen
  • verzekeringspolis (auto,inboedel,opstal)

Afhandeltermijn

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging zodra wij uw schadeclaim hebben ontvangen. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aansprakelijkstelling
  • U kunt geen bezwaar maken. Wel kunt u naar de rechter stappen als u het niet eens bent met de afwijzing of toekenning. Houd er rekening mee dat u hiervoor moet betalen. Deze kosten (gerechtskosten) kunt u (gedeeltelijk) terugkrijgen als u in het gelijk wordt gesteld. 

Andere aansprakelijkstellingen

  • Vindt u dat u schade lijdt door een wegafsluiting of grootschalige wijzigingen in de openbare ruimte? Daalt door de verandering van het omgevingsplan uw pand in waarde? Dan kunt u een verzoek tot nadeelcompensatie indienen.