Gemeente aansprakelijk stellen

U denkt schade te hebben door schuld van de gemeente, bijvoorbeeld u bent gevallen over een losliggende stoeptegel of er is een boom op uw auto gewaaid. U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

  • Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aansprakelijkstelling
  • U kunt naar de rechter stappen als u het niet eens met de afwijzing of toekenning

Andere aansprakelijkstellingen

  • Vindt u dat u schade lijdt door een wegafsluiting of grootschalige wijzigingen in de openbare ruimte? Dien een verzoek tot nadeelcompensatie in.
  • Daalt door de verandering van een bestemmingsplan uw pand in waarde? Dien een verzoek tot vergoeding planschade in.