Rioolverstopping melden

Uw riool is verstopt. Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het direct bij Dar. Zij lossen het op.

Direct naar Dar Het inloggen is geannuleerd.

U kunt eerst zelf proberen om de verstopping op te lossen. Probeer met een ontstopper de afvoer op gang te krijgen of schroef de sifon los en reinig die.

Lukt dit niet, dan moet u uitzoeken waar de verstopping zit. Ga op zoek naar de controleput. Normaal gesproken bevindt de controleput zich op of vlakbij de grens van uw terrein. De locatie van deze controleput vindt u meestal in het digitaal gebouwendossier (tabblad riool).

Zijn er geen tekeningen en is de controleput niet bekend, vraag dan een rioolservicebedrijf om hulp. U betaalt wel zelf voor de zoektocht naar de controleput.

Als er geen water in de controleput staat, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. U lost als woningeigenaar zelf problemen op met de riolering op eigen grond. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt zelf de kosten. Huurt u een woning, neem dan contact op met de verhuurder.

Als er water in de controleput blijft staan dan zit het gemeentedeel verstopt.
Bel Dar: 024-3716000 (24 uur per dag bereikbaar).

Verstopping op particulier terrein
Geen vergoeding van kosten.

Verstopping op gemeentegrond
De kosten voor het vrijgraven van de controleput op het eigen terrein worden vergoed tot een maximum van € 150,-.  U geeft uw kosten aan ons door via verzekeringen@nijmegen.nl. Wij beoordelen welk deel u vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van de situatie op uw terrein en de hoogte van de kosten

De gemeente betaalt de kosten voor het herstel van het gemeentelijke deel van het riool.