Rioolverstopping melden

Uw riool is verstopt. Zit de rioolverstopping op uw eigen terrein? Schakel dan zelf een bedrijf in.
Zit de verstopping in de gemeentegrond? Meld het bij Dar. U moet zelf uitzoeken waar de verstopping zit.

U kunt eerst zelf proberen om de verstopping op te lossen.Lukt dit niet, dan moet u uitzoeken waar de verstopping zit. Ga op zoek naar de controleput.

Deze vindt u meestal in het digitaal gebouwendossier (tabblad Bouwarchief). Normaal gesproken bevindt de controleput zich op of vlakbij de grens van uw terrein.

Zijn er geen tekeningen en is de controleput niet bekend, vraag een rioolservicebedrijf om hulp. U betaalt zelf voor de zoektocht naar de controleput.

Als er geen water in de controleput staat, zit de verstopping in uw eigen deel van de riolering. U lost als woningeigenaar zelf problemen op met de riolering op eigen grond. Bel een bedrijf dat uw riool kan ontstoppen. U betaalt zelf de kosten. Huurt u een woning, neem dan contact op met de verhuurder.

Als er water in de controleput blijft staan dan zit het gemeentedeel verstopt. Laat de controleput zichtbaar tot Dar is geweest.
Bel Dar: 024-3716000 (24 uur per dag bereikbaar) of meld het via de website van Dar.

Verstopping op eigen (particulier) terrein
Geen vergoeding van kosten.

Verstopping op gemeentegrond
De kosten voor het vrij graven van de controleput op het eigen terrein worden vergoed tot een maximum van € 150,- (alleen als het om een verstopping op gemeentegrond gaat). U geeft de rioolschade met uw persoonlijke gegevens en onderleggers (zoals facturen, foto’s en andere bewijzen) door in een aansprakelijkstelling via het webformulier. Wij beoordelen dan uw aansprakelijkstelling. Een vergoeding is afhankelijk van de situatie op uw terrein.

De gemeente betaalt de kosten voor het herstel van het gemeentelijke deel van het riool.