Monument verbouwen en onderhouden

Voor het verbouwen, opknappen of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Vraag deze aan via het omgevingsloket.

Naar Omgevingsloket

Regels voor onderhouden en aanpassen monumenten

In Nijmegen zijn verschillende soorten monumenten en andere beschermde objecten. Hieronder vindt u per type een korte beschrijving en de regels en aandachtspunten die erbij horen.

Voor klein onderhoud of werk aan niet-historische delen van gemeentelijke en rijksmonumenten heeft u geen vergunning nodig. Mail wel altijd even naar erfgoed@nijmegen.nl. De monumentenadviseur kan dan controleren of uw werkzaamheden inderdaad hier onder vallen.

Regels voor onderhoud verschillende monumenten
Soort monumentRegels voor onderhoud
Gemeentelijk monument of rijksmonumentOmgevingsvergunning nodig bij aanpassingen of restauratie van zowel buitenkant als binnenkant
Rijksbeschermd stadsgezichtOmgevingsvergunning nodig voor aanpassen van onderdelen die aan de openbare weg te zien zijn
StadsdeelobjectOmgevingsvergunning nodig voor aanpassen gevels aan de straatkant: voorgevels en soms zijgevel(s) en dakvlakken. Dakvlakken zijn de schuine oppervlakken van een dak
Beeldbepalend pandOmgevingsvergunning nodig voor aanpassen buitenkant gevels en dakvlakken aan de straatkant. Dakvlakken zijn de schuine oppervlakken van een dak
Identiteitsbepalend objectOmgevingsvergunning nodig voor sloopwerk
Archeologisch rijksmonumentMonumentenvergunning nodig bij graafwerk in of rond het monument. Bijvoorbeeld voor het verdiepen van een kelder of aanleg zwembad.
Bouwhistorie monumentOmgevingsvergunning nodig voor het aanpassen van bouwhistorisch waardevolle onderdelen die in de beschrijving van het monument staan. Laat een bouwhistorisch onderzoek uitvoeren vóór de aanvraag van een omgevingsvergunning

Houd ook altijd rekening met de Nijmeegse uitvoeringsvoorschriften (1,5 MB). Hierin staat uitgelegd hoe restauratie en onderhoud van uw monument moet gebeuren.

Levertijd omgevingsvergunning

 • Bij werk aan een rijksmonument: 8 weken, in de volgende gevallen 26 weken:
  • Sloop of sloop voor een deel
  • Grote aanpassingen die gelijk zijn aan sloop (voor een deel)
  • Reconstructie
  • Herbestemming
  • Verplaatsing
 • Bij werk aan een archeologisch rijksmonument: 26 weken
 • Bij werk waarbij een aanpassing van het omgevingsplan nodig is: maximaal 26 weken
 • In andere gevallen: maximaal 8 weken

Kosten

Bekijk het overzicht van de kosten voor een omgevingsvergunning.