Monumenten

In Nijmegen hebben we monumenten uit veel verschillende perioden. De oude grens van het Romeinse Rijk, die ook bij Nijmegen liep, is aangewezen als UNESCO-werelderfgoed. Verder kent Nijmegen monumenten en erfgoed van de middeleeuwen tot uit de jaren ’70 van de twintigste eeuw. Bescherming van dit erfgoed is belangrijk, omdat we daarmee de identiteit van onze stad kunnen bewaren. Heeft u vragen of wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een mail naar erfgoed@nijmegen.nl of bel 14 024.