Soorten monumenten

In het monumentenregister ziet u of uw pand een gemeentelijk monument, rijksmonument, stadsbeeldobject of een ander soort monument is. Bij verbouwingen /aanpassingen moet u hier rekening mee houden.

naar register

naar register Het inloggen is geannuleerd.

Bij verbouwingen en aanpassingen moet u rekening houden met de beschermde onderdelen van een monument. Elk soort monument heeft zijn eigen spelregels.

  • Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zijn zowel de buitenkant als de binnenkant van het gebouw beschermd.
  • Bouwhistorie monumenten zijn alleen die bouwhistorisch waardevolle onderdelen beschermd die in de beschrijving genoemd zijn.
  • Stadsbeeldobjecten zijn alleen de gevels aan de straatzijde (meestal de voorgevel en soms ook de zijgevel(s)) beschermd.
  • Voor identiteitsbepalende objecten (dit zijn panden die het beeld van de buurt of wijk bepalen) is alleen een omgevingsvergunning voor monumenten nodig als er gesloopt gaat worden. U moet dan kunnen aantonen dat herbestemming niet mogelijk is. Dit zijn panden die het beeld van de buurt of wijk bepalen

Monumenten zijn beschermd om ze voor toekomstige generaties te behouden. Dit betekent niet dat er niets mag veranderen.

Monumenten zijn onder andere woonhuizen, kerken, kastelen en molens. Ook bruggen, begraafplaatsen, parken, standbeelden kunnen monument zijn.

Monumenten zijn van cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en/of bouwhistorische betekenis voor Nijmegen.

Meer informatie: erfgoed@nijmegen.nl of bel 14024.

Kijk op monument verbouwen en onderhouden voor welke werkzaamheden u een vergunning nodig heeft.

Rijksbeschermd stadsgezicht

Mogelijk maakt uw pand deel uit van een rijksbeschermd stadsgezicht. Nijmegen kent twee beschermde stadsgezichten:

  1. De Benedenstad
  2. De Negentiende-eeuwse schil

Bekijk de plattegrond van Nederland met alle beschermde stads- en dorpsgezichten in Nederland.
De beschermde stadsgezichten zijn rood gekleurd.

  • Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het verbouwen en onderhouden van een monument? Stuur dan een mail naar monumenten@nijmegen.nl 
  • Voor de beschrijving van een monument of andere vragen kunt u een mail sturen naar monumenten@nijmegen.nl