Soorten monumenten

In het monumentenregister ziet u of uw pand een gemeentelijk monument, rijksmonument of stadsbeeldobject is. Bij verbouwingen /aanpassingen moet u hier rekening mee houden.

naar register

naar register Het inloggen is geannuleerd.

Het digitale monumentenregister is vanwege technische redenen tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel bovenstaande link naar de adressenlijst gebruiken. Neem voor meer informatie contact op via archeologie.monumenten@nijmegen.nl

Bij verbouwingen en aanpassingen moet u rekening houden met de beschermde onderdelen van een monument. Monumenten zijn beschermd om ze voor toekomstige generaties te behouden. Dit betekent niet dat er niets mag veranderen.

Monumenten zijn onder andere woonhuizen, kerken, kastelen en molens. Ook bruggen, begraafplaatsen, parken, standbeelden kunnen monument zijn.

Monumenten zijn van cultuurhistorische, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en/of bouwhistorische betekenis voor Nijmegen.

Meer informatie: archeologie.monumenten@nijmegen.nl of bel 14024.

Kijk op monument verbouwen en onderhouden voor welke werkzaamheden u een vergunning nodig heeft.

Rijksbeschermd stadsgezicht

Mogelijk maakt uw pand deel uit van een rijksbeschermd stadsgezicht. Nijmegen kent twee beschermde stadsgezichten:

  1. De Benedenstad
  2. De Negentiende-eeuwse schil

Bekijk de plattegrond van Nederland met alle beschermde stads- en dorpsgezichten in Nederland.
De beschermde stadsgezichten zijn rood gekleurd.

Bouwhistorie monument

Bouwhistorie monumenten zijn vergelijkbaar met gemeentelijke monumenten, maar ze zijn beschermd vanwege de bouwhistorische waarde. Ze staan als gemeentelijke monumenten in het monumentenregister.

Objecten die de identiteit bepalen

Dit zijn panden die het beeld van de buurt of wijk bepalen