Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Bekijk register

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Deze voorzieningen komen pas in dit register na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

 

Onderstaande adressen zijn onlangs uitgeschreven uit het landelijk register.

Soort voorziening: Buitenschoolse opvang
Naam: Broekie
Adres: de Gildekamp 6016, 6545 LX Nijmegen
Registratienummer: 998443864
Datum uitschrijving: 18 september 2017

Soort voorziening: Buitenschoolse opvang
Naam: Blits Heemraadstraat 2
Adres: Heemraadstraat 2, 6525 TH te Nijmegen
Registratienummer: 172997689
Datum uitschrijving: 18 januari 2018