Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peutergroep, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Bekijk register

Bekijk register

Wat u moet weten

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Deze voorzieningen komen pas in dit register na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan is het belangrijk dat u uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag regelmatig checkt en wijzigingen in uw situatie meteen doorgeeft via Mijn toeslagen op toeslagen.nl of de app Kinderopvangtoeslag. Want veranderingen in uw situatie, bijvoorbeeld in uw inkomen of het aantal uren opvang dat u afneemt, hebben invloed op de toeslag waar u maandelijks recht op hebt.