Onderwijs en kinderopvang

Meldpunt geen stage

Voor jongeren die geen stageplaats kunnen vinden

Basisschool aanmelden

Uw dochter of zoon aanmelden voor de basisschool

Leerlingenvervoer

Bijdrage in reiskosten of aangepast vervoer voor uw kind

Leerplicht

Kinderen van 5 t/m 16 jaar zijn leerplichtig, tot 18 jaar startkwalificatie

Aanvullende vergoeding kinderopvang

Financiële steun als u de kinderopvang niet helemaal zelf kunt betalen

Peutertoeslag

Financiële steun als u de kinderopvang niet helemaal zelf kunt betalen

Vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie

Financiële steun voor kinderopvang bij sociaal medische indicatie

Kinderopvang starten

Inschrijven nieuw kinderopvangbedrijf

Adressen kinderopvang

Overzicht kinderdagverblijven