Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peutergroep, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u zich inschrijven. U regelt het via de GGD Gelderland Zuid met formulieren van de Rijksoverheid. Dit doet u ook als u een wijziging door wil geven.

Naar Rijksoverheid

Wat u moet weten

U stuurt het aanvraagformulier naar GGD Gelderland Zuid, Team Toezicht Kinderopvang, Postbus 1120 6501 BC Nijmegen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag? 

GGD Gelderland Zuid controleert of uw kinderopvang aan de wettelijke kwaliteitseisen van de 'Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen' voldoet. Is dit het geval dan komt uw kinderopvang in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen te staan. U kunt dan starten met het aanbieden van kinderopvang.

Het proces van aanmelden tot registratie duurt 10 weken.

Als u niet voldoet aan de eisen

Als uw kinderopvang niet voldoet aan de kwaliteitseisen, kan de gemeente maatregelen nemen: u krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om gebreken te herstellen, maar u kunt ook een boete krijgen. In het uiterste geval sluit de gemeente uw kinderopvang.