Leerplicht

Kinderen moeten naar school vanaf 5 jaar tot zij een diploma (startkwalificatie) hebben of 18 jaar worden. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht. Voor jongeren tussen 16 en 18 jaar heet dit de kwalificatieplicht.

Site Rijksoverheid

Wat u moet weten

Vanaf 4 jaar mag een kind naar school. Vanaf 5 jaar begint de leerplicht. Kinderen blijven leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden. Daarna moeten ze onderwijs blijven volgen tot ze een startkwalificatie hebben of 18 zijn. De school meldt spijbelen bij de leerplichtambtenaar.

Antwoord op veelgestelde vragen vindt u op de site van de rijksoverheid​​​​​​​