Vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie

De meeste vergoedingen voor kinderopvang, zoals dag- en peuteropvang, vraagt u vanaf 1 september 2018 aan bij uw kinderopvang. In sommige gevallen kunt u terecht bij het Werkbedrijf. Alleen een vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

Welke vergoeding u kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Sociaal Medische Indicatie

Een vergoeding Sociaal Medische Indicatie vraagt u aan bij de gemeente. Uw kind moet dan wel tussen 0 - 4 jaar oud zijn.

Een verpleegkundige van het consultatiebureau kan kinderen in de volgende gevallen een Sociaal Medische Indicatie (SMI) geven:

  • Een of beide ouders hebben een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
  • Er is kinderopvang nodig voor de ontwikkeling van het kind

De regeling is tijdelijk, maximaal 1 jaar.

Vergoeding via Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Neem contact op met het Werkbedrijf als u een bijstandsuitkering heeft en een reïntegratietraject volgt. Of als u een bijstandsuitkering heeft en verplicht moet inburgeren.