Kinderopvang vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie

Heeft u als ouder/verzorger geen recht op een toeslag voor de kinderopvang bij de Belastingdienst? Misschien kunt u gebruik maken van een tijdelijke vergoeding op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Aanvragen

Aanvragen

Bekijk eerst het stappenplan. En neem contact op met de gemeente om te controleren of u recht heeft op de vergoeding

Wat u moet weten

Welke vergoeding u kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie. Hieronder staat een stappenplan voor ouders/verzorgers. Als u dit volgt, wordt duidelijk of u recht heeft op een vergoeding.

Stap 1 Vergoeding voor kosten kinderopvang

Controleer eerst of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag. Dit is een vergoeding voor kinderopvang die u kunt krijgen via de Belastingdienst.

  • Heeft u recht op de kinderopvangtoeslag? Dan hoeft u niet naar stap 2. U heeft dan geen recht op een vergoeding voor kinderopvang op basis van een SMI
  • Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag? Ga dan naar stap 2

Stap 2 Vergoeding Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Misschien heeft u recht op een tijdelijke gemeentelijke vergoeding op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze vergoeding hangt af van uw inkomen. En u moet voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Voor wie is deze vergoeding? 

  • ouders/verzorgers van kinderen 0-4 jaar
  • ouders/verzorgers die Buitenschoolse Opvang (BSO) nodig hebben
  • ouders/verzorgers met een (tijdelijke) beperking (lichamelijk/psychisch)
  • ouders/verzorgers die meewerken aan een hulpverleningstraject

Voorwaarden 

  • Kinderopvang is nodig vanuit de ontwikkeling van uw kind
  • Een jeugdverpleegkundige GGD consultatiebureau stelt de noodzaak vast en geeft een indicatie af
  • Vergoeding is voor maximaal 4 dagdelen per week en voor maximaal 1 jaar
  • Ouders/verzorgers betalen ook een deel eigen bijdrage. Hoeveel dit is, hangt af van het inkomen

Meer informatie of contact 

Wilt u weten of u recht heeft op de vergoeding SMI? Neem dan contact op met de adviseur kinderopvang. Bel 14 024 of mail naar kinderopvang@nijmegen.nl om een afspraak te maken.