Kinderopvang vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie

Heeft u als ouder/verzorger geen recht op een vergoeding voor de kinderopvang bij de Belastingdienst? Misschien kunt u gebruik maken van een tijdelijke vergoeding op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI).

Bekijk eerst het stappenplan op deze pagina. En neem contact op met de gemeente om te controleren of u recht heeft op de vergoeding.

Aanvragen

Uitleg Sociaal Medische Indicatie

De vergoeding Sociaal Medische Indicatie is bedoeld als tijdelijke vergoeding voor gezinnen die het moeilijk hebben en geen kinderopvangtoeslag kunnen krijgen van de Belastingdienst. Zij kunnen dan tijdelijk een SMI-vergoeding krijgen van de gemeente.

Kinderen van 0 - 4 jaar kunnen een SMI krijgen als (tijdelijk) kinderopvang nodig is. Bijvoorbeeld omdat een ouder/verzorger een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking heeft. Of omdat het nodig is voor de ontwikkeling van het kind. Alleen een jeugdverpleegkundige van een GGD-consultatiebureau kan een SMI geven. Een SMI is maximaal 1 jaar geldig voor maximaal 4 dagdelen kinderopvang per week te gebruiken.

Stappenplan aanvragen SMI

Gebruik het stappenplan hieronder zodat duidelijk wordt of u recht heeft op een SMI-vergoeding.

Stap 1: Vergoeding voor kosten kinderopvang

Controleer eerst of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag. Dit is een vergoeding voor kinderopvang die u kunt krijgen via de Belastingdienst.

  • Heeft u recht op de kinderopvangtoeslag? Dan hoeft u niet naar stap 2. U heeft dan geen recht op een vergoeding voor kinderopvang op basis van een SMI
  • Heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag? Ga dan naar stap 2

Stap 2: Vergoeding Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Misschien heeft u recht op een tijdelijke gemeentelijke vergoeding op basis van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze vergoeding hangt af van uw inkomen. En u moet voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Voorwaarden vergoeding SMI

  • Kinderopvang is nodig vanuit de ontwikkeling van uw kind. Of u heeft als ouder/verzorger een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking waardoor kinderopvang tijdelijk nodig is
  • U en uw kind wonen en staan ingeschreven in Nijmegen
  • U krijgt geen andere vergoeding, zoals Kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst voor alle uren kinderopvang
  • Een jeugdverpleegkundige van een GGD-consultatiebureau heeft een SMI gegeven aan uw kind
  • U werkt mee aan een oplossing voor de oorzaak van de SMI. De jeugdverpleegkundige van een GGD-consultatiebureau zorgt dat u hulp krijgt. U accepteert deze hulp en werkt aan een plan samen met de persoon die u helpt
  • Uw kind gaat naar een kinderopvang die in het landelijk register staat

Stap 3: Als u recht heeft op een SMI-vergoeding

Naast de vergoeding moet u ook een deel zelf betalen van de kosten voor de kinderopvang (eigen bijdrage). Hoeveel dit is, hangt af van uw inkomen (en dat van uw partner als u die heeft).

Als u de SMI-vergoeding krijgt, betalen we dit voor u direct aan de kinderopvang.

Als u vragen heeft

Wilt u weten of u recht heeft op de vergoeding SMI? Neem dan contact op met de adviseur kinderopvang. Bel 14 024 of mail naar kinderopvang@nijmegen.nl om een afspraak te maken.