Vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie

De meeste vergoedingen voor kinderopvang, zoals dag- en peuteropvang, vraagt u vanaf 1 september 2018 aan bij uw kinderopvang. In sommige gevallen kunt u terecht bij het Werkbedrijf. Alleen een vergoeding voor Sociaal Medische Indicatie vraagt u aan bij de gemeente.

Aanvragen

Aanvragen

Wat u moet weten

Welke vergoeding u kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie.

Sociaal Medische Indicatie

  • Uw kind moet tussen 0 - 4 jaar oud zijn
  • Een verpleegkundige van het consultatiebureau kan kinderen in de volgende gevallen een Sociaal Medische Indicatie (SMI) geven:
    • Een of beide ouders hebben een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
    • Er is kinderopvang nodig voor de ontwikkeling van het kind
  • De regeling is tijdelijk, maximaal 1 jaar

Vergoeding via Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

Neem contact op met het Werkbedrijf als u een bijstandsuitkering heeft en een re-integratietraject volgt. Of als u een bijstandsuitkering heeft en verplicht moet inburgeren.