Vergoeding Sociaal Medische Indicatie

Als uw kind tussen 0-4 jaar oud is en een Sociaal Medische Indicatie (SMI) heeft, kunt u een SMI-vergoeding aanvragen.

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

De gemeente Nijmegen heeft 3 regelingen om vergoeding voor kinderopvang aan te vragen:

Welke vergoeding u kunt aanvragen hangt af van uw persoonlijke situatie. Controleer hiervoor de voorwaarden.

Sociaal Medische Indicatie

De verpleegkundige van het consultatiebureau kan kinderen in de volgende gevallen een Sociaal Medische Indicatie (SMI) geven:

  • Een of beide ouders hebben een verstandelijke, lichamelijke of psychische beperking
  • Er is kinderopvang nodig voor de ontwikkeling van het kind

De regeling is tijdelijk, maximaal 1 jaar.

  • Uw kind is tussen 0-4 jaar oud
  • Uw kind heeft een Sociaal Medische Indicatie (SMI)
  • U en uw kind(eren) wonen en staan ingeschreven in de gemeente Nijmegen
  • U gebruikt kinderopvang uit het Landelijk Register Kinderopvang
  • U werkt mee aan een mogelijke oplossing voor de oorzaak van de Sociaal Medische Indicatie: u accepteert hulp en u werkt mee aan een plan van aanpak samen met de hulpverlener. Het consultatiebureau start het plan van aanpak op

Als u een SMI-vergoeding krijgt, betaalt de gemeente de vergoeding rechtstreeks aan de kinderopvang. U betaalt altijd een eigen bijdrage voor de kinderopvang.

Verandert er iets in uw situatie (bijvoorbeeld verhuizing, scheiding, werk), geef dit dan schriftelijk door aan:

Bureau Inkomensondersteuning
Postbus 1065
6501 BB Nijmegen