Financiële steun voor monument

Vanaf 1 januari 2024 kunt u als eigenaar of non-profit organisatie subsidie aanvragen voor verduurzamen van uw monument samen met onderhoud. Zorg dat u eerst overlegt met onze adviseur duurzame monumenten voor u subsidie aanvraagt. De materialen die u wilt gebruiken moeten door de adviseur goedgekeurd worden. Bij subsidiemogelijkheden vindt u de maatregelen waar u subsidie voor kunt aanvragen.

Regelen

Zo werkt het

 1. Neem contact op met onze adviseur duurzame monumenten via de knop 'Regelen' of maak een afspraak
 2. Overleg met de adviseur wat de mogelijkheden zijn. Vraag als het nodig is een omgevingsvergunning aan
 3. Zijn uw plannen en materialen goedgekeurd door onze adviseur? En heeft u (zo nodig) de omgevingsvergunning geregeld? Vraag subsidie aan via de knop 'Regelen' en stuur het volgende mee:
 • Technische omschrijving van het werk en de materialen die u wilt gebruiken
 • Begroting voor het geplande werk
 • Foto’s van het monument
 • Als het nodig is voor het werk: omgevingsvergunning voor de activiteit monumenten en/of bouwen
 • Als u een rechtspersoon van een non-profit organisatie bent: kopie van de oprichtingsakte en statuten

Nadat u subsidie heeft aangevraagd

 • U krijgt binnen 12 weken een besluit op uw subsidieaanvraag
 • U mag pas met het werk beginnen als u het besluit heeft ontvangen
 • U moet binnen 6 maanden na het besluit  met het werk starten
 • Het werk moet binnen 1 jaar na de start klaar zijn

Subsidiemogelijkheden

Ramen en vensters

Duurzame maatregelen:

 • Monumentenglas plaatsen (bijvoorbeeld vacuümglas en dun isolatieglas)
 • Achterzetramen  plaatsen aan binnenkant plus aanpassingen kozijnen

Voor de volgende maatregelen is subsidie alleen mogelijk samen met een duurzame maatregel voor ramen en vensters:

 • Repareren historisch waardevolle kozijnen, ramen en deuren. Bijvoorbeeld kieren dichtmaken, afhangen, schuifsysteem herstellen, houtrot herstellen
 • Schilderen historisch waardevolle kozijnen ramen en deuren samen met het plaatsen van isolerend glas
 • Repareren glas-in-lood
 • Repareren of opnieuw plaatsen historische binnenluiken of andere zonwering

Als u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig heeft: u kunt subsidie krijgen voor de tekeningen als u een duurzame maatregel voor ramen en vensters uitvoert.

Muren, dak en vloer

Duurzame maatregel: isoleren dak, muur of vloer.

Voor de volgende maatregelen is subsidie alleen mogelijk samen met het laten isoleren van het dak:

 • Repareren dak met dakpannen, lei, lood, zink of koper
 • Repareren dakframe en dakbeschot (plaatmateriaal op het dakframe)

Als u voor de maatregelen een omgevingsvergunning nodig heeft: u kunt subsidie krijgen voor de tekeningen als u dak, muur of vloer isoleert.

Subsidiebedrag

Ramen en venstersDak, muren en vloer (casco)
Gemeentelijk monument30% kosten tot maximaal € 15.000,-30% kosten tot maximaal € 15.000,-
Stadsbeeldobject en beeldbepalend pand30% kosten tot maximaal € 10.000,--

Regels bij een gemeentelijk monument:

 • U kunt maar voor 1 maatregel per monument subsidie krijgen. Dus óf voor 'ramen en vensters, óf voor 'dak, muren en vloer (casco)'
 • U kunt voor maximaal 3 monumenten subsidie aanvragen

Zie ook de Nijmeegse Toekomstbestendig Wonen LeningMonumenten.nl en de mogelijkheden hieronder.

Nationaal restauratiefonds

Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende mogelijkheden voor financiële steun. U kunt bijvoorbeeld een laagrentende lening aanvragen voor de restauratie van uw monument. Of maatregelen om energie te besparen tegen een gunstige rente laten financieren.

Provincie Gelderland

Als eigenaar van een monument in Gelderland kunt u een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Dit is een annuïteitenlening met een lage rente. Met een annuïteitenlening betaalt u elke maand een bedrag aan aflossing en rente. De hoogte van de hypotheek hangt af van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voor­zieningen. U vraagt de hypotheek aan nadat de kosten waarvoor subsidie mogelijk is vastgesteld zijn door de gemeente en vóórdat u begint met de werkzaamheden. Er is veel belangstelling voor de Gelderse Monumentenfonds­hypotheek, de middelen zijn beperkt beschikbaar.

Rijksoverheid

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Een van de voorwaarden is dat u minimaal twee maatregelen doet waarvoor subsidie mogelijk is.

Woonhuissubsidie

Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan het behouden van de monumentale onderdelen van uw huis. Bijvoorbeeld schilderwerk, het herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of fundering.

Instandhoudingssubsidie

De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) is een overheidsregeling die eigenaren van rijksmonumenten helpt met kosten voor onderhoud. Het gaat om eenvoudig/simpel onderhoud met een duidelijk doel over een periode van 6 jaar. Het onderhoud is gebaseerd op een instand­houdings­plan. Deze subsidie is mogelijk voor bijna alle soorten rijksmonumenten, behalve woonhuizen.