Financiële steun voor monument

Bent u eigenaar van een monument en wilt u het monument restaureren? Er is hiervoor op dit moment geen subsidie mogelijk vanuit de gemeente. Er zijn wel andere mogelijkheden voor financiële steun.

Nationaal restauratiefonds

Het Restauratiefonds werkt op het gebied van duurzaamheid samen met het Rijk, gemeenten, provincies en andere partijen. Hierdoor zijn er verschillende mogelijkheden voor financiële steun. U kunt bijvoorbeeld een laagrentende lening aanvragen voor de restauratie van uw monument. Of maatregelen om energie te besparen tegen een gunstige rente laten financieren.

Provincie Gelderland

Als eigenaar van een monument in Gelderland kunt u een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds. Dit is een annuïteitenlening met een lage rente. Met een annuïteitenlening betaalt u elke maand een bedrag aan aflossing en rente. De hoogte van de hypotheek hangt af van de kosten waarvoor subsidie mogelijk is. Dit zijn kosten van de restauratie, herbestemming of energiebesparende voor­zieningen. U vraagt de hypotheek aan nadat de kosten waarvoor subsidie mogelijk is vastgesteld zijn door de gemeente en vóórdat u begint met de werkzaamheden. Er is veel belangstelling voor de Gelderse Monumentenfonds­hypotheek, de middelen zijn beperkt beschikbaar.

Rijksoverheid

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunt u als woningeigenaar subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Een van de voorwaarden is dat u minimaal twee maatregelen doet waarvoor subsidie mogelijk is.

Woonhuissubsidie

Als eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kunt u jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor kosten die bijdragen aan het behouden van de monumentale onderdelen van uw huis. Bijvoorbeeld schilderwerk, het herstellen van goten, regenpijpen, dak, voegen, kozijnen of fundering.

Instandhoudingssubsidie

De Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) is een overheidsregeling die eigenaren van rijksmonumenten helpt met kosten voor onderhoud. Het gaat om eenvoudig/simpel onderhoud met een duidelijk doel over een periode van 6 jaar. Het onderhoud is gebaseerd op een instand­houdings­plan. Deze subsidie is mogelijk voor bijna alle soorten rijksmonumenten, behalve woonhuizen.

Andere mogelijkheden

Zie ook de Nijmeegse duurzaamheidslening of kijk op Monumenten.nl.