Subsidies

Subsidie

Algemene subsidieregeling voor zaken en/of activiteiten waar geen aparte subsidieregeling voor is ...

Subsidie afkoppelen regenpijpen

Regen die op het dak van uw woning valt wordt vaak via regenpijpen naar de riolering afgevoerd. U...

Subsidie groendak

Een groendak kunt u aanleggen op uw bestaande dak of op nieuwe aanbouw. Vraag subsidie aan. ...

Subsidie voor wijkactiviteiten

Bewonersgroepen en -organisaties kunnen subsidie aanvragen

Starterslening

Als u niet genoeg hypotheek kunt krijgen bij de koop van uw eerste woning

Subsidie Verleden Verbeeld

Subsidie voor ideeën die zorgen dat iedereen het Nijmeegse verleden kan zien en ervaren ...

Subsidie voor vergroten deskundigheid van sportclubs

Subsidie cursussen en opleidingen voor trainers en bestuursleden sportclub

Subsidie voor nieuwe sportactiviteiten

Voor (sport)organisaties en scholen om bewegen/sporten aan te moedigen

Subsidie trainingsuren voor aangepast sporten en bewegen

Voor sportorganisaties die sport organiseren voor mensen met een beperking

Subsidie voor amateurkunst

Voor culturele activiteiten van Nijmeegse culturele amateurverenigingen

Subsidie uit Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Subsidie voor innovatie en samenwerking in de sport

Voor sportverenigingen, scholen of andere maatschappelijke organisaties

Subsidie voor cultuurinitiatieven

Voor culturele organisaties die nieuwe initiatieven organiseren

Subsidie voor allochtone organisaties

Voor allochtone organisaties, voor activiteiten gericht op participatie

Subsidie voor LHBT-emancipatie

Activiteiten voor mensen die lesbisch, homo/biseksueel of transgender zijn

Subsidie voor topsportevenementen

Voor sportclubs die een (inter)nationaal topsportevenement organiseren

Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligersorganisaties voor o.a. scholing, werven vrijwilligers

Subsidie voor monument

Subsidie voor restauratie of bouwhistorisch onderzoek van een monument

Subsidie voor jubilerende sportclubs

Voor sportclubs die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan