Subsidies

Sportsubsidies

Subsidie voor sportactiviteiten, -stimulering, -evenementen, -begeleiding, -cursussen en...

Subsidie

Algemene subsidieregeling voor zaken en/of activiteiten waar geen aparte subsidieregeling voor is ...

Subsidie afkoppelen regenpijpen

Regen die op het dak van uw woning valt wordt vaak via regenpijpen naar de riolering afgevoerd. U...

Subsidie groendaken en groengevels

Een groendak kunt u aanleggen op uw bestaande dak of op nieuwe aanbouw. Vraag subsidie aan. ...

Duurzaamheidslening non-profitorganisaties

Energiebesparende maatregelen non-profitorganisaties

Duurzaamheidslening particulieren

Lening voor energiebesparende maatregelen

Starterslening

Als u niet genoeg hypotheek kunt krijgen bij de koop van uw eerste woning

Subsidie wijkactiviteiten

Bewonersgroepen en -organisaties kunnen subsidie aanvragen

Subsidie amateurkunst

Voor culturele activiteiten van Nijmeegse culturele amateurverenigingen

Subsidie cultuurinitiatieven

Voor culturele organisaties die nieuwe initiatieven organiseren

Subsidie monument

Subsidie voor restauratie of bouwhistorisch onderzoek van een monument

Subsidie Verleden Verbeeld

Subsidie voor ideeën die zorgen dat iedereen het Nijmeegse verleden kan zien en ervaren ...

Subsidie uit Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Subsidie voor een plan waarmee u armoede en schulden wilt bestrijden

Subsidie voor LHBT-emancipatie

Activiteiten voor mensen die lesbisch, homo/biseksueel of transgender zijn

Subsidie migrantenorganisaties

Voor allochtone organisaties, voor activiteiten gericht op participatie

Subsidie vrijwilligersorganisaties

Voor vrijwilligersorganisaties voor o.a. scholing, werven vrijwilligers

Subsidie voor maatschappelijk betrokken clubs

Subsidie voor clubactiviteiten die mensen stimuleren te sporten en bewegen