Starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen maar kunt u niet genoeg hypotheek krijgen? Met de Starterslening kunt u vaak net het beetje extra lenen dat u nodig heeft om de woning te kopen. Stuur een mail voor het aanvraagformulier.

1. Vraag per mail een aanvraagformulier aan bij de gemeente: starterslening@nijmegen.nl. Stuur de volgende bijlagen mee:

 • Een kopie van een door beide partijen ondertekende koop- /aanneemovereenkomst of koopcontract. Hierin staat als ontbindende voorwaarde het krijgen van de starterslening
 • Een kopie van een door beide partijen ondertekende overeenkomst bijdrage starterslening verkoper (pdf)
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

2. Als de informatie die u heeft opgestuurd naar de gemeente volledig is en voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u binnen een week het aanvraagformulier

3. Vul het aanvraagformulier in en verzamel alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist in de brochure

4. Stuur het originele en ingevulde aanvraagformulier naar:

SVn
Postbus 40
3800 AA Amersfoort

 • Het duurt ongeveer 5 werkdagen voordat de SVn uw aanvraagformulier behandelt
 • Als SVn uw aanvraag behandelt kunt u de status hiervan volgen op svn.nl/inloggen
 • De SVn adviseert de gemeente over het wel of niet geven van een starterslening

5. U ontvangt een brief met de beslissing van de gemeente.

 • De gemeente Nijmegen helpt starters met het kopen van een woning. Via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) biedt de gemeente de Starterslening aan
 • De Starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van uw woning en het bedrag dat u zelf maximaal bij de bank kunt lenen. U krijgt minimaal € 3.000,- en maximaal € 35.000,-
 • Kijk op de site van SVn of u misschien recht heeft op een starterslening

Regelgeving

 • U koopt voor het eerst een woning en gaat er zélf in wonen
 • De aankoopprijs van uw woning is niet hoger dan € 225.000,- (zonder bijkomende kosten)
 • U koopt de woning zonder een speciale korting zoals bijvoorbeeld Slimmer Kopen
 • De Starterslening en eerste hypotheek zijn voorzien van Nationale Hypotheekgarantie (NHG)
 • De verkoper van de woning draagt maximaal € 2.500 bij aan de gemeentelijke kosten van de starterslening.
 • U kunt de starterslening niet gebruiken voor verbeterkosten bij bestaande huizen en meerwerkkosten bij nieuwbouw
 • Haal een aanvraagformulier op bij afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (programma Wonen)
 • Bel 14024 om hiervoor een afspraak te maken
 • Let op! Neem de gevraagde bijlagen mee naar de afspraak.