Subsidie voor bewonersplannen om energie te besparen

Heeft uw straat of buurt een plan om energie te besparen of duurzame energie te gebruiken? Dan kunt u misschien subsidie gebruiken uit het ‘Aanjaagfonds Energietransitie’.

Dit fonds is voor onderzoeken of plannen die bewoners samen uitvoeren. En de onderzoeken of plannen helpen Nijmegen om in 2045 aardgasvrij en energieneutraal te zijn. We bekijken uw aanvraag en beoordelen of er voor uw plan subsidie beschikbaar is. U krijgt binnen 6 weken een reactie.

Aanvragen

Wat u moet weten

De gemeente wil bewoners ondersteunen bij het duurzamer omgaan met energie. De subsidie is voor bewoners die samen een idee of plan oppakken voor energiebesparing of gebruik van duurzame energie. Het systeem voor duurzame energie helpt nu of in de toekomst aan het verwarmen van woningen zonder aardgas.

Voorbeelden van projecten die Nijmegen helpen om in 2045 aardgasvrij en energieneutraal te zijn:

  • regelen van centrale inkoopacties voor energiebesparende maatregelen of duurzame energiesystemen
  • onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden voor energiebesparing en (collectieve) duurzame verwarming van woningen
  • voorlichtingsacties over energiebesparing en/of duurzame energiesystemen bij woningen

Voorwaarden

Wilt u samen een aanvraag indienen? Dan zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Bij uw aanvraag dient u een begroting en projectplan in
  • Uit uw aanvraag moet blijken dat aan uw plan minimaal 5 huishoudens deelnemen
  • Per jaar is € 60.000,- beschikbaar, met een maximum van  € 5.000,- per goedgekeurde aanvraag
  • Het project moet binnen 3 maanden na ontvangst van het geldbedrag starten
  • Drie maanden na afronding van het project stuurt u een schriftelijke rapport met de eindresultaten
  • De volledige beschrijving van de voorwaarden en regels staan in uitvoeringsregeling en het wijzigingsbesluit. Om de regeling toegankelijker te maken is eind 2023 het aantal benodigde huishoudens gewijzigd van 10 naar 5
  • De gemeente reageert niet op verkoop van diensten via dit fonds