Subsidie bewonersinitiatieven energie

Heeft uw straat of buurt een plan voor een onderzoek of project dat gericht is op energiebesparing en/of het inzetten van duurzame energiesystemen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van subsidie uit het ‘Aanjaagfonds Energietransitie’.

Dit fonds is voor onderzoeken of projecten die bewoners samen oppakken. En die Nijmegen helpen om in 2045 aardgasvrij en energieneutraal te zijn. De gemeente bekijkt uw aanvraag en beoordeelt of er voor uw plan subsidie beschikbaar is.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Binnen 6 weken ontvangt u een reactie

Wat u moet weten

 • De gemeente wil bewoners ondersteunen bij het duurzamer omgaan met energie. De subsidie is voor bewoners:
  • die gezamenlijk een initiatief oppakken dat zich richt op energiebesparing;
  • en/of het inzetten van duurzame energiesystemen die (nu of in de toekomst) bijdragen aan het aardgasvrij verwarmen van woningen.
 • Voorbeelden van projecten die Nijmegen helpen om in 2045 aardgasvrij en energieneutraal te zijn:
  • organisatie van gezamenlijke inkoopacties voor energiebesparende maatregelen of duurzame energiesystemen
  • onderzoek naar (nieuwe) mogelijkheden voor energiebesparing en (collectieve) duurzame verwarming van woningen
  • voorlichtingsacties over energiebesparing en/of duurzame energiesystemen bij woningen

Voorwaarden

Wilt u samen een aanvraag indienen? Dan zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Bij uw aanvraag dient u een begroting en projectplan in
 • Uit uw aanvraag moet blijken dat aan uw initiatief minimaal 15 bewoners deelnemen
 • Per jaar is € 60.000,- beschikbaar, met een maximum van  € 5.000,- per goedgekeurde aanvraag
 • Het project moet binnen 3 maanden na ontvangst van het geldbedrag starten
 • Drie maanden na afronding van het project stuurt u een schriftelijke rapportage met de eindresultaten
 • De volledige beschrijving van de voorwaarden en regels staan in de uitvoeringsregeling
 • De gemeente reageert niet op verkoop van diensten via dit fonds

Heeft u geen DigiD dan kunt u met dit aanvraagformulier de subsidie bewonersplan duurzame energie en energiebesparing aanvragen.