Subsidie ondersteuning energiebesparing bedrijven

Bent u ondernemer en wilt u advies over energie besparen voor uw bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen voor advies op maat via het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) en voor de uitvoering van dit advies (de uitvoeringsondersteuning). Let op: voor deze subsidie geldt op = op.

contact met REE

De subsidie bestaat uit 2 delen:

 • subsidie voor advies
 • subsidie voor ondersteuning bij uitvoering

Wat u moet weten

 • Uw bedrijf kan maximaal € 1000,- krijgen voor advies op maat. En maximaal € 1000,- voor de ondersteuning bij het uitvoeren van deze maatregelen
 • De subsidie geldt voor advies en ondersteuning en kan via het Regionaal Expertiseteam Energie (REE) worden aangevraagd 

Voorwaarden voor het aanvragen van beide subsidies

 • Uw bedrijf of het bedrijfspand waarvoor subsidie wordt aangevraagd is in Nijmegen
 • Uw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Uw bedrijf of bedrijfspand, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, heeft een jaarlijks energieverbruik tussen 10.000 kWh – 10.000 MWh elektriciteit en/of 5.000–170.000 m3 aardgas
 • U bent eigenaar van het bedrijfspand, het bedrijf of de installatie waarvoor subsidie wordt aangevraagd
 • U vraagt de subsidie niet aan als privé persoon, maatschappelijke instelling, overheid of een agrarische onderneming
 • U ontvangt geen subsidie voor dezelfde activiteiten vanuit een andere subsidieregeling
 • De subsidie moet goedgekeurd zijn voordat u start met de uitvoering
 • Heeft u meer panden op verschillende plekken, dan kan voor maximaal 3 locaties deze subsidie worden aangevraagd
 • Heeft u meer panden op verschillende plekken? Vraag de ondersteuningssubsidie voor de uitvoering aan voor alle locaties in één aanvraag

Voorwaarden voor subsidie energie maatwerkadvies

 • Er moeten 3 energiebesparende maatregelen genomen worden die gericht zijn op het hele bedrijfsproces, installatie of pand
 • De kosten van de maatregelen moeten minimaal € 1.500 zijn , u betaalt dus zelf minimaal € 500
 • Het energie maatwerkadvies moet uitgevoerd worden door een erkend (met certificaat) energie-expert of adviseur
 • In het energie maatwerkadvies moet het volgende staan: 
  • het energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit)
  • indeling in groot-, midden, klein-, of  ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers)
  • wie de eigenaar is van de locatie(s)
  • analyse van het dak en de gevels van het pand (gebouwschil), de installaties, de bedrijfsprocessen en het verbruiksgedrag 
  • een ingevulde EML(erkende energiebesparende maatregelen) per locatie, dit is een lijst met dingen die gedaan gaan worden of al gedaan zijn om energie te besparen 
  • advies over de energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen
  • inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen
  • termijn voor de realisatie van die maatregelen, wanneer wordt het uitgevoerd en wanneer is het klaar
  • voor midden- en grootverbruikers: de gegevens voor de Informatieplicht

  Meesturen bij de aanvraag voor subsidie energie maatwerkadvies

  1. Kopie uittreksel KvK (maximaal 3 maanden oud)
  2. Kopie bewijs van eigendom voor de locaties, gebouwen, installaties  waarvoor de subsidie wordt aangevraagd
  3. Een ingevulde de-minimisverklaring
  4. Jaaropgave van de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik
  5. Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van een energie maatwerkadvies van  een  energie-expert met een omvang van tenminste € 1.500 exclusief BTW
    

  Voorwaarden voor subsidie uitvoeringsondersteuning 

  • De subsidie kan alleen worden aangevraagd als de subsidie voor energie maatwerkadvies is goedgekeurd
  • De subsidie wordt aangevraagd voor ondersteuning bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen uit  het energie maatwerkadvies
  • De uitvoeringsondersteuning is binnen 1 jaar na aanvraag van de subsidie 
  • De kosten van de ondersteuningswerkzaamheden zijn minimaal € 1.000 en wordt ingezet voor het inhuren van een onafhankelijk energie-expert en/of financieel/juridisch expert voor: 
   • het helpen aanvragen of beoordelen van offertes voor energiebesparende maatregelen
   • het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan
   • ondersteuning /advisering over de aanvraag van vergunningen voor verduurzamingsmaatregelen
   • advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen
   • advies over financiering van de uit te voeren maatregelen
   • het helpen bij gesprek(ken) tussen eigenaar en huurder, met als doel een plan te maken voor verduurzaming (split-incentive uitwerken)
   • bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen
   • aansturen van de uitvoering

  Meesturen bij de aanvraag voor subsidie voor uitvoeringsondersteuning

  1. Een kopie van het uitgevoerde energie maatwerkadvies met daarin een advies voor de uit te voeren maatregelen en periode en locaties waarvoor de uitvoeringsondersteuning wordt aangevraagd
  2. Een offerte of opdracht voor het uitvoeren van de ondersteunende werkzaamheden bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit het energie maatwerkadvies door een officieel erkende energie-expert, juridisch of financieel expert

  Meer informatie

  Kijk voor meer informatie over deze subsidie op de site van het Regionaal Expertiseteam Energie (REE)

  Maatschappelijke instellingen en sportclubs kunnen voor ondersteuningsprogramma’s  terecht bij de Provincie Gelderland: