Subsidie Ondernemersfonds

Voor 2025 kunt u een subsidie aanvragen uit het Ondernemersfonds. Dit kan van 1 juli tot en met 15 september 2024.

Voorbeelden waarvoor u subsidie kunt aanvragen

 • Ondernemers aanmoedigen mee te doen aan plannen/ideeën van ondernemersgroepen van de werklocaties
 • Samenwerking vergroten tussen de verschillende werklocaties in de stad en regio
 • Nieuwe ideeën op de werklocatie verbeteren, ontwikkelen en uitvoeren
 • Werkgelegenheid verbeteren op de werklocatie
 • Samenwerking regelen van een werklocatie
 • Ondernemerschap aanmoedigen op een werklocatie
 • Werklocaties veiliger maken
 • Duurzamere werklocaties aanmoedigen 
 • Zorgen voor investeringen in een betere kwaliteit van werklocaties en het werklocatiemanagement

Wat u moet weten

 • Subsidie aanvragen kan van 1 juli tot en met 15 september 2024
 • De Taskforce Ondernemersfonds (vertegenwoordigers uit onder andere Economisch Collectief Nijmegen, Industriële Kring Nijmegen, VNO-NCW Arnhem-Nijmegen en stichting Huis voor de Binnenstad) geeft het college advies over de aanvragen. En daarna beslist het college hierover  
 • U krijgt uiterlijk 1 januari 2025 reactie op uw aanvraag 
 • Heeft u vragen? Mail dan naar: ondernemerspunt@nijmegen.nl 

Voorwaarden

 • De subsidie is voor samenwerkingen van ondernemers op werklocaties. De samenwerking wordt vertegenwoordigd door een rechtspersoon en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De samenwerkende bedrijven of ondernemers zijn gevestigd in Nijmegen of op bedrijventerrein Bijsterhuizen
 • Uw aanvraag past binnen de economische speerpunten uit de Economische Visie 2020-2025 voor het onderdeel werklocaties/werklocatiemanagement
 • De aanvrager stuurt een uitvoeringsplan mee (bij voorkeur een meerjarenplan voor 3 jaar)
 • De aanvrager maakt duidelijk dat er genoeg leden zijn die de uitvoering van de activiteiten steunen
 • De aanvrager maakt duidelijk dat hij zonder subsidie de activiteiten niet kan uitvoeren
 • Bij de aanvraag is financiering van een andere partij (cofinanciering) van tenminste 25% van de totale financieringsbehoefte
 • De subsidie moet binnen 1 jaar na ontvangst gebruikt zijn volgens het meegestuurde (meerjaren)plan

Meesturen 

 • Meerjarenbegroting en dekkingsplan van de kosten van de activiteiten
 • Beschrijving van de activiteiten, doelstelling en resultaten die u wilt behalen
 • Uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden
 • Kopie van de statuten, samen met een kopie van de samenwerkingsovereenkomst 

Regelgeving