Subsidie slopen brom- en snorfiets

Wilt u uw oude brom- of snorfiets van vóór 2011 met een benzinemotor slopen, vraag dan subsidie aan. Kiest u ervoor om een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets te kopen, dan kunt u extra subsidie aanvragen.

aanvragen

aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • Voor de sloop van uw oude brom- of snorfiets kunt u € 400,- krijgen. Als u een elektrische fiets, brom- of snorfiets koopt ter vervanging, krijgt u maximaal € 800,- euro in totaal
 • U kunt de subsidie 1 keer per persoon aanvragen voor een brom- of snorfiets die op uw naam staat
 • U krijgt binnen 2 maanden een reactie op uw aanvraag. Bij goedkeuring van de aanvraag krijgt u de subsidie binnen 1 maand op uw rekening
 • U kunt subsidie aanvragen tot het subsidiegeld op is
 • U kunt de sloopsubsidie en de subsidie voor uw nieuwe brom- of snorfiets tegelijk aanvragen. Of u vraagt de vervangsubsidie aan binnen 1 maand nadat u de sloopsubsidie heeft gekregen
 • Controleer of uw brom- of snorfiets voldoet aan de voorwaarden door uw kentekenbewijs te controleren via Ovi RDW kentekencheck

Voorwaarden sloopsubsidie

 • U bent inwoner van de gemeente Nijmegen
 • U kunt een aanvraag doen als wettelijk vertegenwoordiger van een 16- of 17-jarige eigenaar van een brom-of snorfiets die in Nijmegen woont
 • Alleen als particulier kunt u een aanvraag doen
 • U bent eigenaar van een brom- of snorfiets met benzinemotor die vóór 2011 voor het eerst op de weg is gekomen (DET vóór 2011)
 • De brom- of snorfiets moet bij sloop op naam van de aanvrager staan
 • Laat uw brom- of snorfiets eerst slopen, voordat u subsidie aanvraagt
 • Samen met het sloopbedrijf ondertekent u de sloopverklaring (pdf, 160 kB). U stuurt de ingevulde verklaring mee met uw aanvraag
 • Laat uw brom- of snorfiets slopen bij Scooter Recycling Nederland (SRN) of  een RDW-erkend sloopbedrijf, dit kost soms geld

Voorwaarden extra subsidie

 • U moet uw oude brom- of snorfiets laten slopen om de extra subsidie aan te kunnen vragen. Zie voorwaarden sloopsubsidie
 • Om in aanmerking te komen voor een vervangingssubsidie is het van belang dat u de vervangende elektrische fiets pas koopt nadat de oude brom- of snorfiets is gesloopt
 • U koopt een elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets bij een winkel die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • Het aankoopbewijs staat op naam van de aanvrager en er staat een aankoopdatum op

Meesturen

Voor de sloopsubsidie:

 • Kopie kentekenbewijs
 • Ingevulde en ondertekende sloopverklaring (pdf, 160 kB) voor de gesloopte brom- of snorfiets
 • Vrijwaringsbewijs

Voor extra subsidie:

 • Aankoopbewijs van de elektrische brom- of snorfiets of elektrische fiets. Het  aankoopbewijs staat op naam van de aanvragen en voorzien van de datum dat u het gekocht heeft en wat u gekocht heeft (het merk en het type)
 • Een bewijs waaruit blijkt dat de aankoop is betaald

Tijdens de aanvraag kunt u de bewijzen uploaden.