Subsidie energieneutrale projecten

Heeft u met uw bedrijf of organisatie ideeën om andere bedrijven en organisaties te helpen bij de energietransitie? Dan kunt u misschien gebruik maken van deze subsidie ‘Aanjaagfonds Energietransitie’. Dit kan gaan om (voorbeeld)projecten maar ook om onderzoeken of communicatie-activiteiten die Nijmegen helpen om in 2045 energieneutraal te zijn. Power2Nijmegen bepaalt met een adviesgesprek of u voor uw idee een aanvraag kunt indienen.

Vraag een adviesgesprek aan.

adviesgesprek

Binnen 10 werkdagen bellen we u voor een afspraak

Wat u moet weten

 • Power2Nijmegen voert de adviesgesprekken namens de gemeente Nijmegen. Power2Nijmegen is een netwerk waarin de gemeente, bedrijven, organisaties en kennisinstellingen samenwerken aan duurzame ideeën en projecten.
 • Alle projecten richten zich op energiebesparing, -opwekking of -opslag.
 • Voorbeelden van projecten die Nijmegen helpen om in 2045 energieneutraal te zijn:
  • Vernieuwende voorbeeldprojecten over energiebesparing en duurzame energieopwekking die andere organisaties kunnen herhalen
  • Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden voor energiebesparing en duurzame energieopwekking
  • Samenwerkingsprojecten over energiebesparing en duurzame energieopwekking
  • Voorlichtingsacties, zoals energieneutraal ondernemen

Voorwaarden

Besluit u met Power2Nijmegen om een aanvraag in te dienen? Dan zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Bij uw aanvraag dient u een begroting en projectplan in
 • Per jaar is € 100.000,- beschikbaar, met een maximum van  € 25.000,- per goedgekeurde aanvraag
 • Er mag niet eerder voor een vergelijkbare aanvraag geld zijn gegeven vanuit het fonds
 • Het project moet binnen 3 maanden na ontvangst van het geldbedrag starten
 • Drie maanden na afronding van het project stuurt u een schriftelijk verslag met de eindresultaten
 • De volledige beschrijving van de voorwaarden en regels staan in de uitvoeringsregeling. U ontvangt deze bij het adviesgesprek
 • De gemeente reageert niet op verkoop van diensten via dit fonds

Regelgeving