Subsidie uit Initiatievenfonds Armoede en Schulden

U kunt subsidie krijgen voor het bedenken en uitvoeren van een plan tegen armoede. Het plan is vernieuwend en zorgt voor meer kennis of vaardigheden. Voorbeelden zijn het lesprogramma Smart met Geld voor middelbare scholieren en het Zakgeldproject dat kinderen vroeg leert omgaan met geld. Of een zomerprogramma voor alleenstaande moeders om hun netwerk te vergroten.

Aanvragen

U moet een paar bijlagen uploaden en meesturen

Wat u moet weten

 • Per aanvraag krijgt u maximaal € 5.000,- subsidie
 • Per jaar is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds
  • U krijgt binnen maximaal 12 weken antwoord

  In het formulier krijgt u vragen over de volgende onderwerpen:

  • Wat gaat u doen?
  • Wat is het doel van uw activiteit?
  • Hoe vaak organiseert u de activiteit?
  • Hoeveel mensen doen er mee?
  • Hoe zeker is het dat uw plan wordt uitgevoerd?

  Meesturen

  Stuur de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:

  • Kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager
  • Als vereniging of stichting: een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een oprichtingsakte

  Voorwaarden

  • Uw plan is nog niet gestart
  • Uw plan is niet bedoeld om winst te maken
  • U vraagt geen subsidie aan om schulden af te lossen
  • U bent niet failliet en er is geen sprake van vereffening of uitstel van betaling
  • U gebruikt de subsidie binnen 1 jaar, behalve als we een verlenging van uw plan goedkeuren

  Regels