Subsidie uit Initiatievenfonds Armoede en Schulden

Vraag subsidie aan als u een plan heeft om armoede en schulden te bestrijden.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

U moet een paar bijlagen uploaden en meesturen

 • Per aanvraag krijgt u maximaal € 5.000,- subsidie
 • Per jaar is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds
 • Stuur de volgende bijlagen mee met uw aanvraag:
  • Kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager
  • Als vereniging of stichting: een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een oprichtingsakte
 • U krijgt binnen maximaal 12 weken antwoord

Regelgeving

 • Uw plan is nog niet gestart
 • Uw plan is niet bedoeld om winst te maken
 • U legt uit waarom u voor uw plan subsidie nodig heeft
 • Als u meerdere plannen heeft, vraagt u voor elk plan apart subsidie aan
 • U onderbouwt waarom u denkt dat uw plan gaat lukken en welke groep mensen u daarbij wilt helpen (bijvoorbeeld uw wijk, een organisatie)
 • U vraagt geen subsidie aan om schulden af te lossen
 • U bent niet failliet en er is geen sprake van vereffening of uitstel van betaling
 • U geeft aan of er sprake is van samenwerking, afstemming en cofinanciering. En zo ja, op wat voor manier
 • U levert een verslag in over de behaalde resultaten van uw project
 • U gebruikt de subsidie binnen één jaar, behalve als we een verlenging van uw plan goedkeuren