Subsidie Verleden Verbeeld

Wilt u in 2021 iets doen of maken waardoor iedereen het Nijmeegse verleden kan zien en ervaren? Bijvoorbeeld een evenement organiseren of lesmateriaal maken over een gebeurtenis of gebouw uit het verleden? Dan kunt u subsidie aanvragen van 8 februari t/m 9 maart 2021. Begin april wordt bekend gemaakt welk initiatief op een bijdrage kan rekenen.

Aanvraag organisatie

Aanvraag organisatie Het inloggen is geannuleerd.

 • U kunt maximaal € 3.000,- per jaar aanvragen. De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de begroting van het project
 • U krijgt voor 5 april 2021 een antwoord
 • Voor vragen mail verledenverbeeld@nijmegen.nl

Regelgeving

 • Aanvrager levert een heldere omschrijving van het initiatief met daarin omschreven de rol van de aanvrager en zijn/haar taken en verantwoordelijkheden, samenwerking met andere partijen, een tijdsplanning en sluitende begroting.
 • Het initiatief levert een belangrijke bijdrage aan de verbeelding van het Nijmeegse verleden.
 • Het initiatief heeft een publiek belang en er is een aantoonbaar breed maatschappelijk draagvlak.
 • Het initiatief is openbaar en toegankelijk voor iedereen.
 • De regeling is vooral bestemd voor nieuwe initiatieven. Aanvragen voor een project dat eerder een bijdrage uit PI heeft ontvangen, worden niet meegenomen.
 • Er is sprake van een financiële bijdrage door minimaal één andere partij dan de gemeente.
 • Arbeidskosten (loon) van de aanvragers worden niet vergoed uit de bijdragen van de gemeente Nijmegen.
 • Aanvragen die passen binnen het thema ‘Het leven in de Romeinse tijd’  krijgen de voorkeur.