Subsidie voor LHBT-emancipatie

Organiseert u als organisatie activiteiten die de positie en acceptatie van LHBT’s (lesbisch, homo, biseksueel en transgender) verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Regelen

Regelen

Wat u moet weten

 • Er zijn twee subsidies:
  • Jaarlijkse subsidie: vraag de subsidie aan vóór 15 mei, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u de subsidie gaat gebruiken. Een besluit hierover ontvangt u vóór 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie geldt
  • Subsidie voor een eenmalige activiteit: vraag de subsidie uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit aan. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord per brief, maar in elk geval binnen 13 weken
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn.
 • Na afloop van de activiteiten/ het subsidiejaar moet u een inhoudelijk en financieel verslag indienen
 • Mail met subsidie@nijmegen.nl

Vrijwilligersverzekering

U kunt met ondersteuning van de gemeente Nijmegen, een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering afsluiten voor de vrijwilligers van uw organisatie.

Regelgeving

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die:

 • Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit vergroten
 • Vooroordelen en discriminatie tegengaan
 • De positie van LHBT’s versterken. Vooral voor LHBT’s met een migrantenachtergrond, oudere LHBT’s, LHBT’s met een beperking en transgenders