Subsidie voor LHBT-emancipatie

Organiseert u als organisatie activiteiten die de positie en acceptatie van LHBT’s (lesbisch, homo, biseksueel en transgender) verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Regelen

Regelen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Regelen

Regelen via eHerkenning Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

 • Er zijn twee subsidies:
  • Jaarlijkse subsidie: vraag de subsidie aan vóór 15 mei, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin u de subsidie gaat gebruiken. Een besluit hierover ontvangt u vóór 1 januari van het jaar waarvoor de subsidie geldt
  • Subsidie voor een eenmalige activiteit: vraag de subsidie uiterlijk 13 weken voor de start van de activiteit aan. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord per brief, maar in elk geval binnen 13 weken
 • De huidige gegevens van uw bestuur moeten bij de gemeente bekend zijn.
 • Na afloop van de activiteiten/ het subsidiejaar moet u een inhoudelijk en financieel verslag indienen
 • Mail met subsidie@nijmegen.nl

Vrijwilligersverzekering

U kunt met ondersteuning van de gemeente Nijmegen, een aansprakelijkheids- en/of ongevallenverzekering afsluiten voor de vrijwilligers van uw organisatie.

Regelgeving

Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die:

 • Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit vergroten
 • Vooroordelen en discriminatie tegengaan
 • De positie van LHBT’s versterken. Vooral voor LHBT’s met een migrantenachtergrond, oudere LHBT’s, LHBT’s met een beperking en transgenders

Er zijn verschillende manieren om de gevens van uw bestuur door te geven:

Voor organisaties of bedrijven: