Subsidie voor vrijwilligersorganisaties

Vrijwilligersorganisaties en -initiatieven zonder winstoogmerk en met weinig budget kunnen subsidie krijgen uit het Vrijwilligersfonds. Bijvoorbeeld voor de kosten van werving, scholing en waardering van vrijwilligers, een Verklaring Omtrent Gedrag of certificaat. Subsidie is maximaal 600 euro per jaar.

Aanvragen

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor speciale wensen van uw vrijwilligers om hun vrijwilligerswerk goed te doen, of voor het werven van vrijwilligers. U kunt denken aan het volgende:

 • Promotie voor vrijwilligerswerk
 • Korte scholing voor uw vrijwilligers
 • De kosten voor Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als u niet in aanmerking komt voor de gratis regeling
 • Een certificaat waarmee het vrijwilligerswerk betekenis krijgt op het Curriculum Vitae (C.V.) van de vrijwilliger
 • Een activiteit om de waardering voor uw vrijwilligers uit te drukken

U krijgt geen subsidie voor:

 • Activiteiten waarvoor uw organisatie al subsidie heeft gekregen
 • Kosten van de eigen organisatie (bijvoorbeeld voor huisvesting en reizen)
 • Een verzekering of vergoeding voor de vrijwilliger (bijvoorbeeld voor reiskosten en onkosten)

Regelgeving

Voorwaarden

Uw organisatie:

 • Is een Nijmeegse organisatie die niet als doel heeft om winst te maken
 • Is een rechtspersoon (of rechtspersoon in oprichting) met volledige rechtsbevoegdheid
 • Werkt voornamelijk met vrijwilligers

Verder geldt dat:

 • Uw aanvraag alleen wordt behandeld als u het aanvraagformulier compleet invult en alle in het formulier gevraagde bijlagen meestuurt
 • Uw organisatie de subsidie in het lopende jaar moet uitgeven
 • Nieuwe subsidieaanvragen niet meer worden behandeld als het geld voor het vrijwilligersfonds op is