Subsidie voor wijkactiviteiten

Bewonersgroepen en bewonersorganisaties kunnen voor wijkactiviteiten een tijdelijke subsidie aanvragen bij de gemeente.

Aanvragen

Voorwaarden

  • Vraag de subsidie minstens 6 weken voor het begin van de activiteit aan
  • Het doel van uw activiteit is dat inwoners van de wijk actiever worden in sociaal gedrag en meer betrokken zijn bij en meedoen aan wijkactiviteiten
  • De activiteit verbetert de samenwerking tussen bewoners en organisaties in de straat, buurt of wijk
  • U zorgt zelf (eventueel met hulp) voor het voorbereiden en uitvoeren van de activiteit. En u betaalt een redelijke eigen bijdrage
  • Voor publiciteit rond uw activiteit gebruikt u de bestaande wijkbladen, wijkwebsites en social media. Als die er niet zijn, meldt u dit in de subsidieaanvraag
  • De subsidie is niet bedoeld voor consumpties en busreisjes of de inhuur van onder andere attracties of artiesten

Beleidsregels

Bekijk het uitvoeringsvoorschrift subsidies wijkactiviteiten en participatie (versie 23 januari 2020).