Huwelijksbevoegdheid

In sommige landen moet u bewijzen dat u en uw partner samen mogen trouwen volgens de Nederlandse wet. Hiervoor heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Bel 14 024 om een afspraak te maken.

Verklaring huwelijksbevoegdheid of verklaring ongehuwd-zijn?

Een verklaring van ongehuwd zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met daarop uw huidige burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd, gescheiden, weduwe). Als u dit nodig heeft kunt u een uittreksel BRP met vermelding van uw burgerlijke staat aanvragen.

Een verklaring huwelijksbevoegdheid is niet hetzelfde als een verklaring ongehuwd-zijn.

 • De ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) verklaart hiermee dat u en uw partner in Nederland een huwelijk zouden mogen sluiten. Een verklaring huwelijksbevoegdheid heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt. In het Engels heet deze verklaring “declaration of no impediment” (verklaring geen bezwaar). Zie ook de uitleg bij Trouwen in het buitenland
 • Om te kunnen verklaren dat u bevoegd bent om in Nederland een huwelijk te sluiten, moet de ABS een aantal zaken controleren. Hij controleert bijvoorbeeld of u geen directe familie van elkaar bent en of u niet al met iemand anders bent getrouwd. 

Voorwaarden voor buitenlandse documenten

Documenten uit het buitenland moeten vertaald zijn in het Nederlands door een in Nederland beëdigd vertaler, behálve wanneer de documenten zijn geschreven in het:

 • Frans
 • Duits
 • Engels

Legalisatie of Apostille

Documenten uit bepaalde landen moeten soms een legalisatie of apostille hebben. Een apostille of legalisatie garandeert de echtheid van een handtekening op een document.

U kunt nakijken of documenten uit een bepaald land een legalisatie of apostille nodig hebben en hoe u deze kunt verkrijgen.

Voorwaarden

 • Tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit of
 • U woont in Nijmegen of uw laatste woonplaats in Nederland was Nijmegen

Meenemen

Tijdens de afspraak moet u van uzelf en van uw partner de volgende documenten meenemen:

 • Een geboorteakte van beide partners (als u in het buitenland bent geboren en uw geboorteakte nog niet in de BRP is geregistreerd) 
 • Van alle landen (behalve Nederland) waar beide partners hebben gewoond na hun 18e verjaardag, een bewijs dat u daar niet als gehuwd bent geregistreerd (verklaring ongehuwd-zijn)
 • Als u in het buitenland woont: Een uittreksel uit de basisregistratie van de gemeente waar u op dit moment ingeschreven staat
 • Een geldig legitimatiebewijs van beide partners
 • Als u eerder gehuwd bent geweest in het buitenland: een huwelijksakte en een bewijs van ontbinding (echtscheidingsakte of overlijdensakte van uw vorige partner)
 • Als 1 van beide partners de verklaring aanvraagt, heeft u van de andere partner een schriftelijke machtiging nodig.

U kunt telefonisch een afspraak maken voor het inleveren van de documenten en aanvragen van de verklaring van huwelijksbevoegdheid. Het kan zijn dat uw buitenlandse documenten getoetst moeten worden. In dit geval krijgt u de verklaring huwelijksbevoegdheid niet altijd meteen mee na uw afspraak. 

Kosten

Verklaring van huwelijksbevoegdheid € 29,00.

Een verklaring met meertalig modelformulier kost € 22,30. Let op: een meertalig modelformulier kan alleen aangevraagd worden samen met een verklaring van huwelijksbevoegdheid( € 29,00) Totale kosten worden dan €51,30 ( € 22,30 + € 29,00)