Huwelijksbevoegdheid

In sommige landen moet u bewijzen dat u en uw partner samen mogen trouwen volgens de Nederlandse wet. Hiervoor heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Bel 14 024 om een afspraak te maken.

Verklaring huwelijksbevoegdheid of verklaring ongehuwd-zijn?

Een verklaring huwelijksbevoegdheid is niet hetzelfde als een verklaring ongehuwd-zijn.

 • Een verklaring huwelijksbevoegdheid heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt. In het Engels heet deze verklaring “declaration of no impediment” (verklaring geen bezwaar). Zie ook de uitleg bij Trouwen in het buitenland
 • Na uw afspraak krijgt u de verklaring huwelijksbevoegdheid meteen mee als we alle mee te nemen documenten direct kunnen controleren. Moeten andere instanties documenten controleren kan het langer duren
 • Een verklaring ongehuwd-zijn vraagt u online aan als uittreksel brp

Vertaling van buitenlandse documenten

Documenten uit het buitenland moeten vertaald zijn in het Nederlands door een in Nederland beëdigd vertaler, behálve wanneer de documenten zijn geschreven in het:

 • Frans
 • Duits
 • Engels

Legalisatie of Apostille

Documenten uit bepaalde landen moeten een legalisatie of apostille hebben. Een apostille of legalisatie garandeert de echtheid van een handtekening op een document.

Twijfelt u of u een legalisatie of apostille op uw document nodig hebt? Neem dan contact op met de gemeente.

Voorwaarden

 • Tenminste 1 van u heeft de Nederlandse nationaliteit of
 • U woont in Nijmegen of uw laatste woonplaats in Nederland was Nijmegen

Meenemen

Tijdens de afspraak moet u van uzelf en van uw partner de volgende documenten meenemen:

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Geboortebewijs/akte
 • Afschrift uit de basisregistratie personen (brp) met verklaring dat u niet getrouwd bent, niet ouder dan een half jaar

U heeft nog geen geboortebewijs of afschrift uit de basisregistratie personen (brp):

 • Uw geboortebewijs vraagt u op in de gemeente waar u geboren bent. Bent u in Nijmegen geboren, dan kunt u dit regelen tijdens uw afspraak
 • Een uittreksel BRP vraagt u op in de gemeente waar u woont en staat ingeschreven. Woont u in Nijmegen, dan kunt u dit regelen tijdens uw afspraak

Kosten

€ 24,60

Een verklaring met meertalig modelformulier kost € 43,50.