Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u soms papieren nodig die aangeven dat u daar mag trouwen. Het kan gaan om een bewijs dat u niet getrouwd bent (verklaring ongehuwd-zijn) of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dat hangt af van het land waar u trouwt. Vraag aan de Nederlandse ambassade of de overheid in het buitenland welke documenten u precies nodig heeft.

Verklaring ongehuwd-zijn

Een verklaring ongehuwd-zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (brp), waarop staat dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft. In het Engels heet deze verklaring “declaration of marital status” of “declaration of civil status”.

Een uittreksel brp met verklaring ongehuwd-zijn kunt u online aanvragen of met een afspraak. Als u wilt en het aangeeft, kunnen we ook een internationaal uittreksel maken.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid geeft aan dat u met uw partner mag trouwen volgens de Nederlandse wet. In het Engels heet deze verklaring “declaration of no impediment” (verklaring geen bezwaar). Deze verklaring heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt. Zo ja, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Getrouwd in het buitenland

Woont u in Nijmegen en bent u in het buitenland getrouwd? Laat uw huwelijk registreren in de basisregistratie personen. Dit moet van de wet.

Bel 14 024 voor een afspraak om uw huwelijk te registreren.

Meenemen naar de afspraak:

  • Uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • Huwelijksakte. Misschien moet u uw akte eerst laten legaliseren