Trouwen in het buitenland

Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u soms papieren nodig die aangeven dat dat mag. Het kan gaan om een bewijs dat u niet getrouwd bent (verklaring ongehuwd-zijn) of een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Dat hangt af van het land waar u trouwt. Vraag aan de Nederlandse ambassade of de overheid in het buitenland welke documenten u precies nodig heeft.

Een verklaring ongehuwd-zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (brp), waarop staat dat u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft. In het Engels heet deze verklaring “declaration of marital status” of “declaration of civil status”.

Een uittreksel brp met verklaring ongehuwd-zijn kunt u online aanvragen of met een afspraak. Als u wilt en het aangeeft, kunnen we ook een internationaal uittreksel maken.

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid geeft aan dat u met uw partner mag trouwen volgens de Nederlandse wet. In het Engels heet deze verklaring “declaration of no impediment” (verklaring geen bezwaar). Deze verklaring heeft u alleen nodig als de buitenlandse overheid hier speciaal om vraagt. Zo ja, kunt u hiervoor een afspraak maken.

Woont u in Nijmegen en bent u in het buitenland getrouwd? Laat uw huwelijk registreren in de basisregistratie personen. Dit moet van de wet.

Bel 14 024 voor een afspraak om uw huwelijk te registreren.

Meenemen naar afspraak:

  • Uw geldige paspoort of identiteitskaart
  • Huwelijksakte. Misschien moet u uw akte eerst laten legaliseren