Bijzondere bijstand

U heeft een laag inkomen en u moet kosten maken die u niet kunt betalen, vraag bijzondere bijstand aan.

aanvragen

aanvragen

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van beheer en bewind kunt u dit formulier niet gebruiken. Gebruik hiervoor het formulier op de pagina 'Bijzondere bijstand bewindvoerders'.

Wat u moet weten

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld vervanging van een koelkast/ wasmachine/ meubels, rechtsbijstand of de eigen bijdrage voor bepaalde medische kosten
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft zoals huur, telefoonkosten, kleding, eigen risico zorgverzekering, schulden en schade
 • U vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt
 • De kosten die u maakt worden nergens anders vergoed door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, de belastingdienst of een lening bij de GKB
 • Bewaar de oude of kapotte spullen, de noodzaak van vervanging of reparatie moet vastgesteld worden
 • Kosten die langer dan 3 maanden geleden zijn gemaakt worden niet vergoed
 • Een bijzondere bijstandsuitkering is een lening óf een gift. In het algemeen geldt dat bijzondere bijstand voor woninginrichting of huishoudelijke apparatuur als lening wordt gegeven
 • De gemeente besluit binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U krijgt hierover een brief
 • Let op: vanaf 1 september 2020 ontvangt u geen bijzondere bijstand meer voor laptops of computers voor kinderen die naar school gaan. 
  Heeft u een kind in het primair of voortgezet onderwijs en geen laptop of computer? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft een laag inkomen, weinig eigen geld en kunt de kosten zelf niet betalen
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505,- (alleenstaande) of €  13.010,- (voor alleenstaande ouders of getrouwden/samenwonenden)

Wat hoort bij het inkomen?

Alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerverhuur, kostgeld.

Wat hoort niet bij het inkomen?

Zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en doeluitkeringen of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen). Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hulp hierbij nodig. De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen. Bel voor een afspraak 14 024. 

Wat hoort bij het vermogen? 

Vermogen is de waarde van uw bezit min het bedrag dat u aan schulden heeft. We kijken naar uw vermogen en schulden op dit moment. 

Voorbeelden van bezit zijn

 • Het totaalbedrag van uw bank- en spaarrekeningen, de waarde van een koophuis, vakantiehuis in Nederland of in het buitenland , auto, motor, aandelen, levensverzekeringen, bitcoins en andere cryptomunten. 
 • Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar telt mee als bezit. 
 • Staat er geld op een aparte spaarrekening voor een begrafenis of crematie? Dan telt alleen het bedrag boven € 4.000,- mee als bezit. 
 • Heeft u een auto of een motor en is deze meer waard dan € 5.000,-? Dan telt alleen het bedrag boven de € 5.000,- mee als bezit. 
 • Van elke extra auto of motor die u heeft telt u de hele waarde mee.  

Voorbeelden van schulden zijn

 • Roodstand bij uw bank, een lening bij een bank, hypotheek, creditcardschuld, schuld bij de Belastingdienst, achterstand in betalen van huur, zorgverzekering of telefoon en het bedrag dat u nog moet betalen aan postorderbedrijven. 
 • Schulden bij familie en kennissen kunt u meetellen als u een schuldovereenkomst heeft. Een schuldovereenkomst is een contract waarin staat hoe hoog uw schuld is. In dit contract spreekt dat u af dat u de schuld gaat terugbetalen. 
 • Schuld door studiefinanciering rekent u niet mee als schuld.

Wij raden u altijd aan om het online aanvraagformulier te gebruiken. Uw aanvraag komt dan direct bij ons binnen. U krijgt dan sneller antwoord dan met een papieren formulier, wat natuurlijk prettig is voor u.

Als u hulp wilt voor de online aanvraag, kunt u naar een Stip of de bibliotheek bij u in de buurt. Kunt u niet langs gaan voor hulp of lukt online aanvragen écht niet? Gebruik dan het printformulier voor mensen met een bijstandsuitkering (pdf, 241 kB) of het standaard printformulier (pdf, 343 kB).

Gebruikt u het printformulier in plaats van de online aanvraag? We horen dan graag waarom dat zo is: u kunt ons helpen door deze vragenlijst in te vullen. Wie weet kunnen we dankzij uw antwoorden de online aanvraag makkelijker maken of u op een andere manier helpen.