Bijzondere bijstand

U heeft een laag inkomen en u moet kosten maken die u niet kunt betalen, vraag bijzondere bijstand aan. U krijgt binnen 8 weken antwoord op uw aanvraag via een brief.

aanvragen

aanvragen

Voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van beheer en bewind kunt u dit formulier niet gebruiken. Gebruik hiervoor het formulier op de pagina 'Bijzondere bijstand bewindvoerders'.

Wat u moet weten

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die u echt moet maken. Bijvoorbeeld vervanging van een koelkast/ wasmachine/ meubels, rechtsbijstand of de eigen bijdrage voor sommige medische kosten
 • Vanaf 1 mei 2023 doet de gemeente Nijmegen een proef met energiezuinig witgoed (zoals koelkast en wasmachine). Bij bijzondere bijstand voor een wasmachine of koelkast kunt u alleen nog maar een energiezuinig apparaat kopen. U krijgt daar dan meer bijzondere bijstand voor
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft zoals huur, telefoonkosten, kleding, eigen risico zorgverzekering, schulden en schade
 • Kosten die u langer dan 3 maanden geleden maakte, krijgt u niet vergoed
 • De kosten die u maakt worden nergens anders (voor een deel) vergoed. Bijvoorbeeld door een zorgverzekeraar, de belastingdienst of een lening bij de GKB
 • Bewaar de oude of kapotte spullen. We moeten kunnen controleren dat vervanging of reparatie nodig was
 • Een bijzondere bijstandsuitkering is een lening óf een bedrag dat u krijgt en niet hoeft terug te betalen. Meestal krijgt u  bijzondere bijstand voor (woon)spullen als een lening
 • Heeft u een kind op de basisschool of middelbare school en heeft u geen laptop of computer? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag
 • Voor het aanvragen van bijzondere bijstand voor de kosten van beheer en bewind kunt u dit formulier niet gebruiken. Gebruik hiervoor het formulier op de pagina 'Bijzondere bijstand bewindvoerders'.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft een laag inkomen, weinig eigen geld en kunt de kosten zelf niet betalen
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 7.605,- (alleenstaande) of €  15.210,- (voor alleenstaande met kinderen of getrouwden/samenwonenden)

Wat hoort wel en niet bij het inkomen?

Wél inkomen: alle inkomsten uit werk, uitkering, pensioen, alimentatie, kamerverhuur, kostgeld, studiefinanciering.

Geen inkomen: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, heffingskorting Belastingdienst en of vergoedingen (bijvoorbeeld schadevergoedingen). Wilt u weten op welke toeslagen of heffingskortingen u recht heeft? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Heeft u hierbij hulp nodig? De sociaal raadslieden kunnen u hierbij helpen.

Wat hoort bij het vermogen? 

Vermogen is de waarde van uw bezit min het bedrag dat u aan schulden heeft. We kijken naar uw vermogen en schulden op het moment van uw aanvraag. 

Voorbeelden van bezit

 • Het totaalbedrag van uw bank- en spaarrekeningen, de waarde van een koophuis, vakantiehuis in Nederland of in het buitenland , auto, motor, aandelen, levensverzekeringen, bitcoins en andere cryptomunten
 • Het spaargeld van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar telt mee als bezit
 • Staat er geld op een aparte spaarrekening voor een begrafenis of crematie? Dan telt alleen het bedrag boven € 4.000,- mee als bezit
 • Heeft u een auto of een motor en is deze meer waard dan € 5.000,-? Dan telt alleen het bedrag boven de € 5.000,- mee als bezit
 • Van elke extra auto of motor die u heeft telt u de hele waarde mee

Voorbeelden van schulden

 • Rood staan bij uw bank, een lening bij een bank, hypotheek, creditcardschuld, schuld bij de Belastingdienst, achterstand in betalen van huur, zorgverzekering of telefoon en het bedrag dat u nog moet betalen aan postorderbedrijven
 • Schulden bij familie en kennissen kunt u meetellen als u een schuldovereenkomst heeft. Een schuldovereenkomst is een contract waarin staat hoe hoog uw schuld is. In dit contract spreekt u af dat u de schuld gaat terugbetalen
 • Schuld door studiefinanciering rekent u niet mee als schuld

Wij raden u altijd aan om het online aanvraagformulier te gebruiken. Uw aanvraag komt dan direct bij ons binnen. U krijgt dan sneller een besluit dan als u een papieren formulier gebruikt, wat natuurlijk prettig is voor u.

Hulp bij online aanvragen

Als u hulp wilt voor de online aanvraag, kunt u naar een Stip of de bibliotheek bij u in de buurt.

Printformulieren

Kunt u niet langs gaan voor hulp of lukt online aanvragen écht niet? Gebruik dan het printformulier voor mensen met een bijstandsuitkering (pdf, 240 KB) of het standaard printformulier (pdf, 283 KB).