Bijzondere bijstand

U heeft een laag inkomen en u moet kosten maken die u niet kunt betalen, vraag bijzondere bijstand aan.

Aanvragen

Wat u moet weten

 • U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld vervanging van een koelkast/ wasmachine/ meubels, rechtsbijstand of de eigen bijdrage voor bepaalde medische kosten
 • U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft zoals huur, energielasten, telefoonkosten, kleding, eigen risico zorgverzekering, schulden en schade
 • U vraagt bijzondere bijstand aan vóórdat u kosten maakt
 • De kosten die u maakt worden nergens anders vergoed door bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, de belastingdienst of een lening bij de GKB
 • Bewaar de oude of kapotte spullen, de noodzaak van vervanging of reparatie moet vastgesteld worden
 • Kosten die langer dan 3 maanden geleden zijn gemaakt worden niet vergoed
 • Een bijzondere bijstandsuitkering is een lening óf een gift. In het algemeen geldt dat bijzondere bijstand voor woninginrichting of huishoudelijke apparatuur als lening wordt gegeven
 • De gemeente besluit binnen 8 weken of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U krijgt hierover een brief
 • Let op: vanaf 1 september 2020 ontvangt u geen bijzondere bijstand meer voor laptops of computers voor schoolgaande kinderen. 
  Heeft u een kind in het primair of voortgezet onderwijs en geen laptop of computer? Neem dan contact op met Stichting Leergeld. Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent Nederlander of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft een laag inkomen, weinig eigen geld en kunt de kosten zelf niet betalen
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 6.505,- (alleenstaande) of €  13.010,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)