Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

  • Uzelf
  • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
  • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner

Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig.

Als u online aanvraagt krijgt u het bewijs binnen 5 werkdagen.

  • € 14,-
  • Bewijs van in leven met brief van uw pensioenfonds, lijfrente, wachtgeld of uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden: gratis