Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.

In verband met het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk gebruik te maken van de digitale aanvraag. Lukt dit niet? Dan vragen wij alleen een afspraak te maken als dit echt nodig is.

Aanvragen

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Afspraak maken

Afspraak maken

Wat u moet weten

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner

Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig.

Als u online aanvraagt krijgt u het bewijs binnen 5 werkdagen. Als u op afspraak komt krijgt u het uittreksel direct mee.

Kosten

 • € 14,55
 • Bewijs van in leven met brief van uw pensioenfonds, lijfrente, wachtgeld of uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden: gratis

Meenemen bij een afspraak

Bij aanvraag voor uzelf, uw partner of kind:

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
 • Als u die heeft, de brief van:
  • het pensioenfonds
  • de lijfrente
  • het wachtgeld
  • uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden

Bij aanvraag voor iemand anders:

 • Schriftelijke machtiging door degene voor wie het bewijs is
 • Kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie het bewijs is
 • Uw eigen legitimatiebewijs
 • Als u die heeft: de brief van het pensioenfonds