Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende organisaties kunnen daar om vragen.

Aanvragen via DigiD Het inloggen is geannuleerd.

Wat u moet weten

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner

Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig.

Als u online aanvraagt krijgt u het bewijs binnen 5 werkdagen. Als u op afspraak komt krijgt u het uittreksel direct mee.
Heeft u dit document nodig voor uw pensioenfonds? Maak dan een afspraak en neem de brief van uw pensioenfonds mee. Dat is het gratis. 

Kosten

 • € 16,80
 • Bewijs van in leven met brief van uw pensioenfonds, lijfrente, wachtgeld of uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden: gratis

Meenemen bij een afspraak

Bij aanvraag voor uzelf, uw partner of kind:

 • uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
 • als u die heeft, de brief van:
  • het pensioenfonds
  • de lijfrente
  • het wachtgeld
  • uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden

Bij aanvraag voor iemand anders:

 • schriftelijke toestemming van de persoon voor wie u aanvraagt
 • kopie van het identiteitsbewijs van de persoon voor wie u aanvraagt
 • uw eigen identiteitsbewijs
 • als u die heeft, de brief van:
  • het pensioenfonds
  • de lijfrente
  • het wachtgeld
  • uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden