Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen, levensverzekeraars of andere uitkerende instanties kunnen daar om vragen.

Aanvragen

Aanvragen Het inloggen is geannuleerd.

U kunt een bewijs van in leven zijn aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
 • Uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner

Het bewijs van in leven zijn is alleen voor gebruik in Nederland. In het buitenland heeft u een attestatie de vita nodig.

Als u online aanvraagt krijgt u het bewijs binnen 5 werkdagen.

 • € 14,-
 • Bewijs van in leven met brief van uw pensioenfonds, lijfrente, wachtgeld of uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden: gratis

Afspraak maken 
U krijgt het uittreksel meteen mee tijdens uw afspraak.

Meenemen bij aanvraag voor uzelf, uw partner of kind

 • Uw legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of Nederlands rijbewijs)
 • Als u die heeft, de brief van:
  • het pensioenfonds
  • de lijfrente
  • het wachtgeld
  • uitkeringen verbonden aan de Nederlandse ridderorden

Meenemen bij aanvraag voor iemand anders

 • Schriftelijke machtiging door degene voor wie het bewijs is
 • Kopie van het legitimatiebewijs van degene voor wie het bewijs is
 • Uw eigen legitimatiebewijs
 • Als u die heeft: de brief van het pensioenfonds