Uittreksels en verklaringen

Achternaam gebruiken

Kies achternaam na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap

Attestatie de vita

Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor gebruik in het buitenland

Bewijs van in leven zijn

Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor gebruik in Nederland

Doelgroepverklaring:...

Korting op belastingpremies voor uw werkgever

Garantstelling of...

Verklaring dat u iemand uit een ander land heeft uitgenodigd/visumaanvraag

Geslachtsverandering

Geslacht aanpassen in de basisregistratie

Handtekening legaliseren

Het bewijs dat uw handtekening echt is

Persoonsgegevens aanpassen in...

Als uw persoonlijke gegevens verkeerd geregistreerd staan

Uittreksel basisregistratie...

Verklaring dat u in gemeente Nijmegen woont

Uittreksel burgerlijke stand

Bewijs geboorte, huwelijk, echtscheiding, ger. partnerschap en overlijden

Uittreksel RNI en bewijs van...

U heeft uw BSN-nummer niet meer of u heeft een bewijs van uitschrijving nodig

Verklaring omtrent gedrag

Is nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs

Waarmerken kopie

Om te bewijzen dat kopie van document er hetzelfde uitziet als het originele