Uittreksels en verklaringen

Achternaam gebruiken

Kies achternaam na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap

Attestatie de vita

Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor gebruik in het buitenland

Bewijs van in leven zijn

Schriftelijke verklaring dat u in leven bent, voor gebruik in Nederland

Doelgroepverklaring: toestemming geven

Korting op belastingpremies voor uw werkgever

Garantstelling of logiesverstrekking

Verklaring dat u iemand uit een ander land heeft uitgenodigd/visumaanvraag

Geslachtsverandering

Geslacht aanpassen in de basisregistratie

Handtekening legaliseren

Het bewijs dat uw handtekening echt is

Persoonsgegevens aanpassen in de basisregistratie personen

Als uw persoonlijke gegevens verkeerd geregistreerd staan

Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Verklaring dat u in gemeente Nijmegen woont

Uittreksel burgerlijke stand

Bewijs geboorte, huwelijk, echtscheiding, ger. partnerschap en overlijden

Verklaring omtrent gedrag

Is nodig als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs

Waarmerken kopie

Om te bewijzen dat kopie van document er hetzelfde uitziet als het originele