Doelgroepverklaring aanvraag door werkgever

In een doelgroepverklaring staat dat de werknemer voorafgaand aan zijn nieuwe baan een uitkering van de gemeente had. Met de doelgroepverklaring krijgt u loonkostenvoordeel.

Aanvragen

Als werkgever logt u in met eHerkenning

Zo werkt het

  1. Laat uw werknemer het toestemmingsformulier (pdf, 87 kB) tekenen
  2. Vul de digitale aanvraag in
  3. Upload het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier bij de digitale aanvraag

Voorwaarden

  • De werknemer is bij de start van zijn nieuwe baan 56 jaar of ouder en heeft nog niet de AOW-leeftijd
  • De werknemer kreeg in de maand voor de start van zijn baan een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
  • De werknemer werkte niet bij uw organisatie in de 6 maanden voor zijn baan
  • De werknemer wordt voor zijn werk betaald. Een werkervaringsplaats, WSW-baan, participatieplaats, leer-werkplek, freelance- of zzp-opdracht, arbeidsmatige dagbesteding of vrijwilligerswerk bij uw organisatie telt in dit geval niet mee
  • U vraagt de doelgroepverklaring aan binnen 3 maanden nadat de werknemer bij u is komen werken

Levertijd 

8 weken.