Doelgroepverklaring aanvraag door werkgever

In een doelgroepverklaring staat dat de werknemer voorafgaand aan zijn/haar nieuwe baan een uitkering van de gemeente had. Met de doelgroepverklaring krijgt u loonkostenvoordeel.

  • Laat uw werknemer onderstaand machtigingsformulier tekenen
  • Vul de digitale aanvraag in
  • voeg het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier toe aan de digitale aanvraag

 

PDF machtigingsformulier werknemer voor aanvraag werkgever (pdf, 87kB)

Aanvraag werkgever (eHerkenning)

Aanvraag werkgever (inlog als organisatie)

  • De werknemer is bij de start van zijn/haar nieuwe baan 56 jaar of ouder en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • De werknemer heeft in de maand voorafgaand aan zijn/haar baan een uitkering van de gemeente ontvangen (Participatiewet, IOAW of IOAZ)
  • De werknemer is in de zes maanden voorafgaand aan zijn/haar baan niet bij uw organisatie in dienst geweest
  • De werknemer heeft een reguliere baan bij uw organisatie en wordt voor zijn/haar werk betaald
  • Aanvragen moet binnen drie maanden nadat de werknemer in dienst is gekomen

8 weken.